Sökning: "audit profession"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden audit profession.

 1. 1. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen : en studie om de krav och kvalifikationer som ställs på nyexaminerade revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sanna Lone; Selin Resneli; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Digitalisering; revisionsbranschen; Teknologi Acceptans modellen; utbildningar; Revisorsinspektionen; jobbannonser; revision;

  Sammanfattning : Digitalisering är för närvarande ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. Den digitala utvecklingen påverkar revisionsyrket vilket i sin tur påverkar revisorns roll. Med hänsyn till detta är det därför viktigt att studenter introduceras för digitalisering i ekonomiutbildningarna. LÄS MER

 3. 3. Attityder till arbetet inom revisionsyrket : En kvalitativ studie med fokus på generationer, kön och livssituationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Larsson; Linn Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Auditing; auditor; attitudes; work attitudes; generations; gender; life situation.; Revision; revisor; attityder; attityder till arbetet; generationer; kön; livssituation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring varför attityder till arbetet inom revisionsyrket skiljer sig mellan människor i olika generationer, kön och livssituationer. Studien avser även att beskriva och förstå på vilket sätt dessa skillnader manifesterar sig. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för revisorer och revision : En dokumentstudie om remissinstansernas åsikter till SOU:2015:49 förslag till lagändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Eliasson; Linn Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Reglering; Revision; Profession; Revisionskvalité; EU:s revisionspaket; SOU 2015:49;

  Sammanfattning : Background: The development of society has contributed to increased uncertainty and risks in the financial market, which contributes to the need for the auditing profession. The profession of accountant has gone from being self-regulated to state-regulated. LÄS MER

 5. 5. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER