Sökning: "audit staff salaries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden audit staff salaries.

 1. 1. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

  Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER

 2. 2. The perceived Need for Audit and Audit Quality in the Public Sector : a Study of Public Corporations in Liberia

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Josephine R. Boakai; Sotheory Phon; [2020]
  Nyckelord :The need for audit; audit quality; public corporation; Liberia; developing country;

  Sammanfattning : Audit quality plays an important role in the public sector, especially in an emerging market. However, there is no specific concept that defines and measures the term audit quality.  There is a gap of conceptual framework in the public sector the public sector that explains the need for audit and the attributes of audit quality. LÄS MER