Sökning: "auditing firm"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden auditing firm.

 1. 1. Embracing Transformative Technology to End Worker Exploitation : How Individual Resistance to Change Management Can Explain the Limited Adoption of Worker Monitoring Tools in Multinational Organizations.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alek Kahn; Yiping Jiang; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :forced labor; technology; social sustainability; CSR; monitoring tools; digital monitoring; resistance to change; technology change;

  Sammanfattning : Background: The unethical treatment of factory workers is widespread, especially in developing countries. There is no international legal body with the jurisdiction to uphold universal labor rights. Hence, the responsibility to ensure worker well-being falls upon the multinational organizations that operate the supply chain. LÄS MER

 2. 2. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 effekt på revisionskvalitéten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Dagergren; Fredrika Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Audit; audit quality; distance communication; distance working; Revisor; revisionskvalitet; distanskommunikation; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorers arbete går ut på att granska företag, detta sker delvis på plats hos företaget för att kunna samla in information för att sedan kunna genomföra en bra revision. Granskningen av företag i krissituation ställer högre krav på revisorn menar FAR. LÄS MER

 4. 4. Should I stay or should I go? : A quantitativestudy of the staff well-being and turnover problem within the audit industry.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oscar Davidsson; Frida Falck; [2021]
  Nyckelord :Auditing; Audit Profession; Audit firm; Employee turnover; Job satisfaction; Well-being; Willingness to stay;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to explain how individual and strategic firm-level factors, through well-being as a mediating factor, make audit employees more prone to stay within the profession as well as to provide a more holistic picture of why they stay.   Methodology: The study is built upon a positivistic standpoint with a deductive approach using a quantitative method where a survey was sent out to Swedish audit employees with at least three years of experience within the profession. LÄS MER

 5. 5. Byrårotationsreglernas betydelse för revisionskvaliteten : Ur revisorns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linnea Engström; Hanna Hedberg; [2021]
  Nyckelord :auditor independence; audit quality; firm rotation; legitimacy; revisorns oberoende; revisionskvalitet; byrårotation; legitimitet;

  Sammanfattning : The main task of an auditor is to review financial information and to ensure that the informationis reliable and trustworthy. In order for the users of financial information to trust theinformation they take part of it is a prerequisite that the auditor acts independently. LÄS MER