Sökning: "auditiv diskrimination"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden auditiv diskrimination.

 1. 1. Prestation på nonordsrepetition hos barn med kvarstående talstörning efter 6 års ålder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefine Sigvant; Matilda Rane; [2021-02-12]
  Nyckelord :nonordsrepetition; PPC; auditiv diskrimination; orofacial funktion; talstörning; nonword repetition; PPC; nonword discrimination; orofacial function; speech sound disorders;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande magisteruppsats var att undersöka prestation på nonordsrepetition hos 58 barn i åldrarna 6:0–16:8 med kvarstående talstörning. Nonordsrepetitionen gjordes med nonord ur Nya Nelli, transkriberades och bedömdes binärt samt i procent korrekta fonem. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av talperceptionstestet Lyssna-Säg : Diskrimination och identifikation av svenska konsonantkontraster i betingelserna tyst och babbel hos typiskt utvecklade barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Karin Enqvist; Martina Sundström; [2015]
  Nyckelord :speech perception; auditory discrimination; standardization; speech in babble; children; talperception; auditiv diskrimination; standardisering; tal i babbel; barn;

  Sammanfattning : Nedsatt talperception förekommer hos flera grupper barn som besöker audiologisk och logopedisk klinik. Dessa är exempelvis barn med språkstörning, barn med kognitiva nedsättningar, barn med hörselnedsättningar och barn med (centrala) auditiva bearbetningsnedsättningar (CAPD). LÄS MER

 3. 3. Nonordsrepetition, nonordsdiskrimination och metafonologisk förmåga: Finns det några samband och hur påverkar nonordens stavelselängd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Angelique Nyman; [1999]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Repetition av nonord har ofta använts för bedömning av fonologiskt korttidsminne. Forskning har även visat att samband finns mellan nonordsrepetition och olika språkliga förmågor. LÄS MER