Sökning: "auditor liability"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden auditor liability.

 1. 1. Bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut - om majoritetskrav för ansvarsfrihetsbeslut och preskription av styrelseledamöters skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Abdul Ahad; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; ansvarsfrihet; ansvarsfrihetsinstitutet; preskription; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ansvarsfrihetsbeslutet är ett obligatoriskt ärende på årsstämman i ett aktiebolag, vilket motiveras med intresset att få ett snabbt och klart avgörande i frågan om bolagsledningens skadeståndsansvar. Det finns ingen särskild bestämmelse i ak-tiebolagslagen om majoritetskrav vid detta beslut. LÄS MER

 2. 2. Revisorn som syndabock – en snedvriden ansvarsfördelning? : En studie om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn i aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lewin; [2021]
  Nyckelord :Law; company law; auditor liability; Juridik; civilrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; skadestånd; revisor; revisorns skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revisorers skadeståndsansvar enligt ABL, föremål för begränsning? - En studie om den begränsande verkan av normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Revisor; Skadestånd; Adekvat kausalitet; Normskyddsläran; Befogad tillit; Aktiebolagsrätt; ABL; Prosolvia-målet; BDO-målet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisorers skadeståndsansvar är en fråga som varit föremål för diskussion under de senaste två decennierna. Frågan har också varit föremål för rättsfall vid flera tillfällen där de mest framstående rättegångarna varit Prosolvia-målet 2013 och BDO-målet 2014. LÄS MER

 4. 4. Ej revisionspliktiga med revisor : en kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oksana Avram; Mohamad Natafji; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit exempt; small companies; auditor-client relationship; demand for auditing; Frivillig revision; ej revisionspliktiga företag; småföretag; agentrelationer; efterfrågan på revision;

  Sammanfattning : I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. LÄS MER

 5. 5. Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Glimrén Sjöström; Peter Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Audit; Tax Fraud; Construction Industry; False Invoices and Reverse Money Laundering; Revision; skattebrott; byggbranschen; osanna fakturor och penningmaskering;

  Sammanfattning : Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. LÄS MER