Sökning: "auditory fatigue"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden auditory fatigue.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. Lärare med hörselproblem samt deras sätt att hantera detta - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Viktor Martos; [2010]
  Nyckelord :Teachers; hearing problems; noise; sound levels; Lärare; hörselproblem; buller; ljudnivåer;

  Sammanfattning : Denna rapport var en kvalitativ empirisk intervjustudie där fyra lärare deltog som alla hade någon form av hörselproblematik. Syftet var att undersöka hur lärare med hörselskador upplever buller i den egna arbetsmiljön. LÄS MER