Sökning: "auditory icons"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden auditory icons.

 1. 1. Interpreting informative sounds : A study on how players interpret different informative sound design

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Rapp; [2022]
  Nyckelord :Informative Sounds; UI sounds; Earcons; Auditory icons;

  Sammanfattning : Informative sound design serves as an indicator to the player that something just happened, it can be urgently needing the players immediate attention, or serve as a feedback for a job well done. This paper studies how players interpret different informative sounds, how confident they are about their interpretation, and why they interpret the sound that way. LÄS MER

 2. 2. Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Fritz; [2021]
  Nyckelord :Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. LÄS MER

 3. 3. The Sound of Learning : Supporting the learning in games with Auditory Icons and Earcons.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Adam Daregård Thörnqvist; Oskar Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Earcons; Auditory Icons; Inlärningsmodeller; Inlärningsärketyper; Pleasentness; Unpleasentness; Hearing och Listening.;

  Sammanfattning : The purpose of the survey is to answer the following question: How is the learning process in digital games affected by an informative sound design? The survey analyzes the adaptation of sound design in digital games for optimized learning regarding the digital environment's responses to the actor's interaction. The work investigates actors' decisions in a digital environment and the changes in decision after a change in sound design. LÄS MER

 4. 4. Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Skantze; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; ALLTIALLO; Ljuddesign; talgränssnitt; rumsmetafor; dialogsystem; sound design; speech interface; room metaphor; dialog system; ASR; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : In this paper, a navigation support approach for speech-only interaction based on auditory icons for room-based designs is presented, i.e. naturally occurring sounds that have a natural mapping to the system's underlying design metaphor. LÄS MER