Sökning: "augmented reality AR"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden augmented reality AR.

 1. 1. HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Olausson; Nathalie Bredby; [2021-08-24]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; virtual reality; värdeskapande; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. LÄS MER

 2. 2. Adapting to Accelerated Digitalization of Learning Services - A Single Case Study of Global Service Training at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Ryfors; Vanja Lieback; [2021-07-08]
  Nyckelord :Explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge transfer; knowledge sharing; knowledge transformation; information and communication technologies ICTs ; digital learning; digital tools; gamification; virtual reality VR ; augmented reality AR ;

  Sammanfattning : This thesis aims to research the accelerated digitalization of learning services in a globalcontext. The thesis further aims to research how a multinational company can leverage digitalsolutions to add value for their aftermarket. To fulfill this aim, the research is conducted incollaboration with the global bus manufacturing company Volvo Buses. LÄS MER

 3. 3. Design of instructions for a remanufacturing operation using AR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :María Hervás Gutiérrez; Elisa Sáez García; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality; remanufacturing; sustainability; circular economy; assembly; industry 4.0;

  Sammanfattning : The concept of sustainability is gaining visibility in recent years. Both society and companies are increasing their interest in every of its social, environmental, and economic dimensions. This interest is one of the reasons why the Circular Economy is escalating. LÄS MER

 4. 4. AUGMENTED REALITY SOM KVALITETSSÄKRINGSVERKTYG FÖR BYGGELEMENT INOM INDUSTRIELL TRÄHUSPRODUKTION

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Magnus Valtersson; Anton Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented Reality; Kvalitet; Industriell trähusproduktion;

  Sammanfattning : Purpose: The timber-framed house production industry is still at large depending on manual craftsmanship, in contrary to other sections within the industry, which has evolved further in the use of automation and machine labour. This also extends to quality controls, where the Swedish industry is far behind regarding the implementation of Total Quality Management, LEAN production, Just-In-Time and other high-tech tools. LÄS MER

 5. 5. Designing an Augmented Reality Based Navigation Interface for Large Indoor Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Curtsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality navigation; Indoor navigation; Iterative design; RITE method; System Usability Scale; HCI;  ;

  Sammanfattning : Navigating from one place to another is something we as humans do on an everyday basis, and modern technology has made it easier than ever by providing navigation tools in our mobile devices. In indoor spaces, augmented reality (AR) based navigation interfaces have shown a lot of potential, as it has been proven to increase efficiency and overall usability. LÄS MER