Sökning: "auktoritet"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet auktoritet.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av brytpunktssamtal vid övergång från kurativ till palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kaoutar El Kaouni Egléus; Estelle From; [2022]
  Nyckelord :Breaking point conversation; Curative care; Palliative care; Qualitative; Transition; Brytpunktssamtal; Kurativ vård; Kvalitativ; Palliativ vård; Övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kurativ behandling inte längre kan rädda liv och orsakar lidande, kan patienter behöva övergå till palliativ vård. Brytpunktssamtal markerar en ändring i vårdens mål och upplägg, såsom vid en övergång från kurativ till palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Gender roles in households : A case study on gender roles in households in northern Tanzania

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Sustainable Societies (SUS)

  Författare :Ottilia Lundh; [2022]
  Nyckelord :Case study; gender roles; Tarime; northern Tanzania; gender inequality; gender perspectives; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; sustainable livelihoods; oppression; physical violence; female genital multination; household activities; education; gender equality.; Fallstudie; könsroller; Tarime; norra Tanzania; ojämlikhet mellan könen; genusperspektiv; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; hållbar försörjning; förtryck; fysiskt våld; kvinnlig könsstympning; hushållsaktiviteter; utbildning; jämställdhet;

  Sammanfattning : This case study investigates perspectives and changes in gender roles in household activities from a gender (in)equality context in Tarime, northern Tanzania. The participants in this study part-took in a previous project called the Serengeti-Mara Ecosystem Project (SEMA) which aimed to integrate gender perspectives and sustainable livelihoods in rural parts of Tarime. LÄS MER

 3. 3. Revisorers kommunikation : En studie om den hierarkiska organisationsstrukturens påverkan på den interna kommunikationen och revisionskomfort

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Arlestrand; Zuzanna Biela; [2022]
  Nyckelord :Hierarchical organizational structure; Internal communication; Comfort; Audit operations; Hierarkisk organisationsstruktur; Intern kommunikation; Komfort; Revisionsverksamhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att kommunikation är betydelsefullt för alla organisationer, däribland även för den hierarkiska revisionsverksamheten. Kommunikation beskrivs vanligen som en nyckelfunktion för att utföra en god revision och skapa komfort mellan medarbetare och i sin tur till samhället. LÄS MER

 4. 4. Makt i digitala- videomedierade möten : Upplevelser av nya förhållningssätt i vardagliga arbetssituationer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jack Westerback; [2022]
  Nyckelord :Power; Social power; Meetings; Virtual meetings; Technology; Body; Place; Norms; Control; Persuasion; Authority; Coercion; Dominance.; Makt; Social makt; Möten; Digitala möten; Teknik; Kropp; Plats; Normer; Kontroll; Övertygande; Auktoritet; Krav; Dominans;

  Sammanfattning : This thesis was conducted since the Covid-19 pandemic has meant that work, as well as workplace meetings, has become virtual. The purpose of the study was to research individual experiences of power relations between actors within virtual, video-mediated meetings in regard to the effect technology, body and place have on these power relations. LÄS MER

 5. 5. Who’s in charge here? Governance of e-scooters in Stockholm amid the sustainable urban mobility transition

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Claire Borchers; Tobias Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable mobility; transport policy; innovation; micromobility; e-scooters; Hållbar mobilitet; transportpolicy; innovation; mikromobilitet; elsparkcyklar;

  Sammanfattning : Innovation is a necessary element to transition towards a more sustainable transport paradigm. Advancements made in electrification and digitalisation are creating new forms of urban mobility which have the potential to reduce the impact of transport and shift modal splits. LÄS MER