Sökning: "aural transmission"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden aural transmission.

 1. 1. Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lena Ekman Frisk; [2018]
  Nyckelord :kör; gehör; körsång; körledare; memorera; flerstämmighet; körmetodik; socialt samspel i kör; musikpedagogik; choir; choral singing; choral director; memorize; aural transmission; by route; choral pedagogy; social interaction in choir; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. LÄS MER

 2. 2. Game engine based auralization of airborne sound insulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jimmy Forsman; [2018]
  Nyckelord :Auralization; Building acoustics; Airborne sound insulation; EN 12354-1; Room acoustics; Audio engines for virtual reality; Game engine;

  Sammanfattning : Describing planned acoustic design by single number ratings yields a weak link to the subjective event, especially when the single number ratings are interpreted by others than experienced acousticians. When developing infrastructure, tools for decision making needs to address visual and aural perception. LÄS MER