Sökning: "australien export"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden australien export.

 1. 1. The Future of Urine Diversion - An Australian context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Filip Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : With world population expected to reach 9 billion people by 2050, global food production might need to rise by up 70 %. This will require even more extensive use of fertilizers than today. In the wake of an emerging climate crisis the need for biofuels will also increase and further exacerbate the nutrient demand. LÄS MER

 2. 2. Naturgas i Australien år 2020 : Framtida konsumtion, export, import och produktion samt konsumtion under inverkan av ett klimatavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Markus Falk; Edward Ringborg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Australia is one of the largest producers and consumers of fossil fuels in the world. In a society where the effects of fossil fuels on global warming are constantly discussed, the nation’s production and consumption are subject to debate. LÄS MER

 3. 3. Etablering i Australien - En komparativ fallstudie om anpassning av marknadsmixen och identifiering av framgångsfaktorer hos tre svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Senada Kasnecovic; Nora Niagolova; [2011-02-14]
  Nyckelord :International Marketing; Market Entry; Marketing Mix; Australia; Success Factors; Adaptation; Standardization;

  Sammanfattning : Globalization has stimulated the free markets and has made possible for Swedish companies to expand internationally. Some markets have been deemed attractive and companies have chosen to enter them. The decisions concerning internationalization and marketing have determined the success of the companies on the new market. LÄS MER

 4. 4. Export av får och nötkreatur från Australien

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mikaela Björkman; [2010]
  Nyckelord :Export; transport; får; nötkreatur; Australien; välfärd;

  Sammanfattning : Live exports of animals began during the late 19th century and are nowadays a valuable alternative to the slaughter industry in Australia. About four million sheep and half a million to one million cattle are exported annually from Australia to the Middle East and Southeast Asia. LÄS MER

 5. 5. Brasiliens handelsutveckling: en studie av dess exportboom inom jordbrukssektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Folkesson; Håkan Hultén; [2006]
  Nyckelord :export; Balassa; jordbruk; Brasilien; komparativa fördelar; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rikliga naturtillgångar och bördig jord gör Brasilien till ett land med mycket bra förutsättningar för jordbruk. Dess totala odlade area överskrids endast av Australien, Kina och USA. Under senare tid har landet genomgått flera betydande handelsliberaliseringar och övergått från importsubstitution till en mer exportorienterad policy. LÄS MER