Sökning: "autenticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet autenticitet.

 1. 1. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER

 2. 2. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier i de oetablerade artisternas händer : en uppsats om de föränderliga förutsättningarna att marknadsföra musik via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; artister; spreadability; stickyness; identitet; autenticitet; listor.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på hur sociala medier förändrat förutsättningarna för artister och musikbranschen. I ett samhälle där listor på vad som är populärt styr vad vi lyssnar på och där artister idag är närmare sina fans än någonsin krävs det ännu mer av artisterna för att de ska synas och höras. LÄS MER

 4. 4. @LilMiquela : konsumtion, politik och välgörenhet genom fejkad verklighet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Madsen; Eric Hansson; [2019]
  Nyckelord :Virtuell influencer; konsumtion; makt; autenticitet; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”@LilMiquela - Konsumtion och välgörenhet genom fejkad verklighet” syftar till att analysera framställningen av den virtuella influencern Miquela Sousa, LilMiquela. Arbetet uppmärksammar särskilt hennes relation till konsumtion och politisk aktivism. LÄS MER

 5. 5. Rösten bär! : En etnologisk studie om kulning som samtida feministisk praktik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Olivia Vandenabeele Thorell; [2019]
  Nyckelord :Kulning; vokal folkmusik; genus; feminism; röst; tradition; autenticitet; kropp.;

  Sammanfattning : Intresset för att lära sig den gamla skandinaviska sångtekniken kulning är stort. På kulningskurser och i Facebookgrupper byggs gemenskaper av framförallt kvinnor, i olika åldrar, från olika platser och sammanhang. LÄS MER