Sökning: "auteur film"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden auteur film.

 1. 1. I do fear confusion and accidents : En kvalitativ studie av Yorgos Lanthimos filmer utifrån auteurteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Auteurteori; Yorgos Lanthimos; Kinetta; Dogtooth; Alper; The Lobster; The Killing of a Sacred Deer; The Favourite; filmanalys; auteur; regissör; absurdism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att göra en närläsning och undersöka Yorgos Lanthimos sex långfilmer; Kinetta, Dogtooth, Alps, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer och The Favourite. Jag har analyserat dessa filmer utifrån auteurteorin där jag utgått från Jason M. Silvermans (2011) begreppsapparat. LÄS MER

 2. 2. Dolph Lundgren: En auteur inom action?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johan Christensen; [2020]
  Nyckelord :technical competence; personal style; interior meaning; action; auteur; Dolph Lundgren; Andrew Sarris;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Dolph Lundgrens karriär som skådespelare, från mitten av 80-talet fram till nuet. Sett till antalet filmer som han har medverkat i eller regisserat och även hur många som har sett hans filmer har han inte fått det erkännande som han förtjänar. LÄS MER

 3. 3. Folkets Bio och Kvalitetsfilmen : Kvalitetsbegreppet i den svenska filmbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Yonathan Negash; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsfilm Folkets Bio Svenska Filminstitute;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes the quality term about film from the Swedish Film institute’s founder, Harry Schein and puts it in a historical and present context. Quality films as Schein puts it will be analysed in relation to SFI and Folkets Bio’s national and local association, and through this the relationship between SFI and Folkets Bio will indirectly be analysed. LÄS MER

 4. 4. From Low Budget to Big Business : Releasing Strategies for Indeoendent Films and Industry Division

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jelena Ivanisevic Paunovic; [2019]
  Nyckelord :independent production; low budget film; Oscar; auteur film; female producer; film industry; Christine Vachon; Boy s Don t Cry;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is observing the process of launching the small independent movie in the context of big film industry and its hegemony. We will observe the differences between low budget, independent, the auteur film and well known ’blockbuster' entertainment cinema products. LÄS MER

 5. 5. “Pansarskeppet kvinnligheten” deconstructed : A study of Eva Dahlbeck’s stardom in the intersection between Swedish post-war popular film culture and the auteur Ingmar Bergman

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Saki Kobayashi; [2018]
  Nyckelord :“Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Swedish film stars; Post-war Swedish popular film culture and media discourses; Waiting Women; A Lesson in Love; Smiles of a Summer Night; Richard Dyer; Filmjournalen; “Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Kvinnors väntan; En lektion i kärlek; Sommarnattens leende; Filmjournalen;

  Sammanfattning : Eva Dahlbeck was one of Sweden’s most respected and popular actresses from the 1940s to the 1960s and is now remembered for her work with Ingmar Bergman, who allegedly nicknamed her “Pansarskeppet kvinnligheten” (“H.M.S. Femininity”). LÄS MER