Sökning: "auteurstudie"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet auteurstudie.

 1. 1. En auteurstudie av ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis The Living End, Nowhere och Mysterious Skin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Nordin Sundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. LÄS MER

 2. 2. Outsiders i Gus Van Sants filmer : En tematisk auteurstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Niklas Kristiansen; [2014]
  Nyckelord :Gus Van Sant; Outsiders; Auteur; Queerteori;

  Sammanfattning : In this paper I have examined how the structure of society affects the characters in the movies of Gus Van Sant, and what there is that characterizes Van Sant as an auteur. I have also looked at the thematics and how the characters develop throughout from his first movie Mala Noche (US 1985) until one of his latest Milk (US 2008). LÄS MER

 3. 3. Den professionella amatören - en närstudie av Jonas Mekas's Diaries, Notes and Sketches (1969)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anton Larsson; [2014]
  Nyckelord :Mekas; avant-garde; natur; Emerson; attraktionsfilm; Lumiére; dagboksfilm; amatör; auteur; ideologikritik; Walden; Litauen; Menken; Cultural Sciences; Performing Arts; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av en tematisk/estetisk analys av dagboksfilmen Diaries, Notes, and Sketches (Jonas Mekas, 1969). Analysen är dels förankrad i biografisk information (en traditionell auteurstudie) och i olika samhälleliga kontexter (ideologikritik)... LÄS MER

 4. 4. Roman Polanski -En auteur genom tiderna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Katja Fredriksson Ravén; [2011]
  Nyckelord :Roman Polanski; auteurstudie; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En auteurstudie av den polska regissören Roman Polanski. En analys av hans fyra filmer: Kniven i Vattnet, Repulsion, Cul de Sac och Ghost Writer och en slutdiskussion där filmerna knyts an Polanskis omtalade liv... LÄS MER