Sökning: "authenticity and leadership."

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden authenticity and leadership..

 1. 1. Chefers upplevelse av framgång i sitt ledarskap : - Vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Simon Axenstedt; Karin Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Effective Leadership; Successful Leadership; Transformative Leadership; Relational Leadership; Authentic Leadership; Value based Leadership; Development-Oriented Leadership; Leadership in Swedish Authorities.; Ledarskap; Effektivt Ledarskap; Framgångsrikt Ledarskap; Transformativt Ledarskap; Relationsorienterat Ledarskap; Autentiskt Ledarskap; Värderingsstyrt Ledarskap; Utvecklingsinriktat Ledarskap; Ledarskap i Svenska Myndigheter.;

  Sammanfattning : Fältet ledarskap är ett tidigare väl utforskat område, trots detta har relativt lite forskning inom ämnet berört svenska organisationer och än mindre statliga institutioner och myndigheter. I följande studie undersöks, vad chefer på en statlig myndighet upplever som faktorer för att utöva ett framgångsrikt ledarskap i sin organisation. LÄS MER

 2. 2. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 3. 3. Att vara sig själv i rollen som militär ledare : En kvalitativ studie om specialistofficerares upplevelser av tillämpningen avautenticitet i militära kontexter

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Kristoffer Walterström; Louise Prytz; [2017]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; transformational leadership; authenticity; authentic leadership; Försvarsmakten; utvecklande ledarskap; autenticitet; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Since 2003 the Swedish Armed Forces uses Developmental Leadership as their formal leadership model. The model is characterised by the leader acting as a role model and providing inspiration, motivation and personal consideration. The model stresses the importance authenticity plays in achieving the motivational aspects of leadership. LÄS MER

 4. 4. The stage is ours. From leader self-leadership to follower self-leadership as illustrated in the Marketing sector.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Niederwieser; [2016]
  Nyckelord :self-leadership; leadership; marekting sector; business environment; creative talent; authenticity; shared leadership; meaning; followers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to broaden existing theories on self-leadership in response to unprecedented challenges and job demands in the emerging economy of the 21st century. The Austrian marketing sector is used as an illustrative example for gaining a more nuanced conception of leaders’ understanding and enactment of self-leadership within a creative environment. LÄS MER

 5. 5. Balancing the self and the relationship : Coping strategies of leaders when core values on which their authenticity is based are challenged

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Clémence Court; Mariska de Rooij; [2016]
  Nyckelord :Authenticity; authentic leadership; authentic behaviour; relational authenticity; coping strategies; leaders-followers relationship;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore the coping strategies of leaders in situations in which their authenticity is put out of balance. Specifically, this means that this thesis describes the different actions shown by the leaders in order to deal with these particular situations. LÄS MER