Sökning: "authenticity"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet authenticity.

 1. 1. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 2. 2. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 3. 3. Competition and Authenticity in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Thomas Edholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det kändes som att man var med i en rörelse. Särskilt när man fick så mycket mostånd." : En tematisk analys om hur identitet skapas via feministiska och antirasistiska rörelser i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Mikkola Jäghammar; [2021]
  Nyckelord :identitet; feminism; antirasism; identitetspolitik; identitetsskapande; feministisk intervjumetod;

  Sammanfattning : In this study, four informants who identify themselves as anti-racists and feminists were interviewed using a feminist interview method to find out how they build their identities via feminist and anti-racist movements in contemporary Sweden. The purpose was to see which factors they themselves describe affect their identity. LÄS MER

 5. 5. Under the shade of rumour refutation : a critical analysis of #PoliceRefuteRumour campaign on Chinese social media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mingyi Fang; [2021]
  Nyckelord :Civic Culture; Antagonism and Hegemony; Myth; Rumour; Rumour refutation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rumour refutation is a series of campaigns that the Chinese authorities invest in combating 'the overflow' of network rumours, especially since 2017. These campaigns reflect the Chinese's knowledge of rumour as false and harmful. LÄS MER