Sökning: "authenticity"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet authenticity.

 1. 1. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 2. 2. When Big Fish Eats Small Fish: the acquisition of Ben & Jerry's by Unilever

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Laurel Craven-Matthews; Asta Nordlund; Zakariae Fouzbi; [2021]
  Nyckelord :Ben Jerry s; Unilever; authenticity; brand identity; brand acquisition; brand structure; corporate brands; product brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 4. 4. Designval för virtuella karaktärer med artificiell intelligens och deras påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Simon Voss; [2021]
  Nyckelord :Player Experience; Realism; Logic; AI; Virtual Characters; LOD; Management; Resource Management; Video Games; Digital Games; Unity3D; Performance; Spelupplevelser; Realism; Logik; AI; Virtuella Karaktärer; LOD; Management; Resurshantering; Datorspel; Digitala Spel; Unity3D; Prestanda;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur spelupplevelsen i ett "management"-spel förändras om virtuella karaktärer agerar verklighetstroget i sina handlingar och val samt hur en spelutvecklare kan hålla nere påverkan på spelets prestanda och samtidigt bibehålla trovärdigheten hos spelets virtuella karaktärer. Resultat från tidigare forskning om AI-LOD har använts som grund i utvecklingen av en prototyp av ett "management"-spel som sedan testats av åtta deltagare följt av individuella intervjuer gällande deras upplevelser av och reflektioner kring spelet. LÄS MER

 5. 5. The Application of Blockchain for the Intellectual Property Protection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Francoise Mbaye; [2021]
  Nyckelord :Blockchains; Smart contracts; Intellectual Property Rights; European Union law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With a far going protection of IP rights, the EU aims to protect the assets of companies which invested in innovative products. If the EU framework provides a far going mechanism of protection of IP rights, the complexity and the cost of this mechanism have been a barrier to the access of IP rights. LÄS MER