Sökning: "authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 3435 uppsatser innehållade ordet authorities.

 1. 1. Performance of Light Electric Freight Vehicles in Urban Areas - Adapting the Performance Prism framework to manage CEP stakeholder relationships and improve the performance of Light Electric Freight Vehicles in the last mile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Härtel; Fabian Kulawik; [2021-06-11]
  Nyckelord :last-mile; LEFV; logistics; supply chain; parcel deliveries; city logistics; urban freight; performance prism; triple bottom line; CEP; urban freight stakeholder;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. FÖRTROENDE FÖR REGERINGAR OCH MYNDIGHETER I EN ANNORLUNDA TID- En kvantitativ studie på hur förtroendet för 41 länders regeringar och myndigheters krishantering ser ut till följd av coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miranda Duzmann; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to provide an understanding of how crisis management during the corona pandemic affects trust in government and authorities. It also explores whether Sweden, with its different strategy, deviates from other countries in terms of levels of trust or if it follows a general pattern. LÄS MER

 3. 3. Från barn till flyktingbarn - en diskursanalys av dokument som används vid arbete med barns asylutredningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Belma Hasanic; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Migration Agency assesses and decide on children's asylum cases in Sweden. The Swedish Aliens Act, the Convention on the Rights of the Child and, since 2016, the Temporary Act, are the main laws applied when the agency determent a child’s asylum case. LÄS MER

 4. 4. BRIBES WITHIN THE POLICE AUTHORITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edwina Beckanovic; [2021-02-08]
  Nyckelord :Corruption; Bosnia and Herzegovina; Police Authorities; Bribes;

  Sammanfattning : This thesis aims to gain a broader understanding of how bribes are used and made whenapplying for a passport, ID document and driving license. I use qualitative methods, morespecifically interviews. LÄS MER

 5. 5. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER