Sökning: "authority"

Visar resultat 1 - 5 av 3393 uppsatser innehållade ordet authority.

 1. 1. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 2. 2. SJÄLVSTYRE OCH INDIVIDANSVAR I LJUSET AV COVID-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Tullborg; [2023-02-06]
  Nyckelord :Covid-19; coronastrategier; Europa; Sverige; Storbritannien; governmentality; självstyre; individansvar;

  Sammanfattning : Due to the coronavirus outbreak in 2020 European countries have had to develop strategies for the sake of containing and controlling the spread of the virus. Measures taken by international political institutions, such as the EU, have only been supplementary while the main authority over the management during the pandemic has been in the hands of each European country, which in turn has led to diverging paths between strategies and governing based on either coercion or voluntary action. LÄS MER

 3. 3. ATT STÅ I KÖ FÖR ATT RÖSTA En kvalitativ intervjustudie om köande väljares uppfattningar och tankegångar kring valköer i det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Grainger Staflin; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A new electoral law was implemented in the Swedish parliamentary election of 2022. The aim was to strengthen electoral secrecy and meant that the voters took their ballot papers one by one behind the voting booth. Accordingly, the Electoral Authority issued a warning that the law could cause voting queues. LÄS MER

 4. 4. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 5. 5. Krisbyråkraten : Den temporära frontlinjebyråkratens dilemman

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kristersson Wallner; [2023]
  Nyckelord :crisis management; public administration; bureaucracy; Lipsky; Weber; covid pandemin; Tillväxtverket; Migrationsverket;

  Sammanfattning : This study explores a previously unstudied phenomenon in Swedish crisis management in public administration by posing several exploratory questions. The objective is to map and expand our knowledge of how a bureaucracy, characterized by reorganizations, time pressure, and temporary employment, functions during a crisis. LÄS MER