Sökning: "authorship"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet authorship.

 1. 1. Skap-ord, ord som kan ha många betydelser -En studie om skap-avledningar i nusvenska samt avledningsmorfems betydelse isvenskklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tobias Norgren-Bergström; [2019]
  Nyckelord :Derivational morpheme; metamorphological awareness; –skap; suffix; word;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to examine into which groups of meaning the derivational morpheme – skap can be grouped in Swedish. 340 Swedish words formed with – skap were collected from SAOL and grouped into different groups of meaning based on 1) their meaning, and 2) their part(s) of speech. LÄS MER

 2. 2. Att fabulera genom research : hur fantastikförfattare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Marie Metso; [2018]
  Nyckelord :informationssökning; research; informationssökningsbeteende; informationsbeteende; informationsinhämtning; informationsinsamling; författare; skönlitterära författare; författaraspiranter; litterärt skapande; kreativt skrivande; skönlitterärt skrivande; skrivande; skrivprocess; författarskap; författande; inspiration; fantastik; fantasy; science fiction; skräck; barn- och ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; unga vuxna; ungdomsromaner; barnlitteratur; bilderböcker; lättläst; informationsbarriärer; the rhythm of writing; sökstrategier; snabbsökning; bärplockning; pärlodling; ABM; B I; biblioteks- och informationsvetenskap; informationsvetenskap; information-seeking; information-seeking behaviour; information behaviour; information retrieval; information gathering; authors; novelists; writers; creative writing; writing fiction; fiction writing; writing; writing process; authorship; speculative fiction; horror; children’s and young adult literature; young adult fiction; young adult literature; children’s literature; children’s fiction; picture books; easy read; information barriers; search strategies; simple searching; quick-and-dirty; berry-picking; pearl-growing; ALM; LIS; Library and Information Science; Information Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how fiction authors seek information in their writing, which still is a vastly under-researched subject within Library and Information Science. Why then are there so few of us in this discipline who ask themselves which information behaviour and information needs that exist among the ones writing the literature filling our libraries? This study was carried out by using a qualitative method where six informants were interviewed in semi-structured and individual interviews, as well as in a group interview. LÄS MER

 3. 3. Collecting Characters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sagen Henrik; [2018]
  Nyckelord :Townhall; Katrineholm; Civic Architecture; Fragment Characters;

  Sammanfattning : Coherence is not unity alone, but rather expressing the same cause. How can I form a common expression between a diverse selection of fragments? I have treated the characters as fragments - something that is ripped out of its context and doesn’t belong to a system. They are individuals. LÄS MER

 4. 4. Lacrime di frantumaglia : Verità letteraria nell'opera di Elena Ferrante

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Isabella Varricchio; [2018]
  Nyckelord :Italian literature; Elena Ferrante; literary truth; frantumaglia; smarginatura; Jacques Lacan; Michael Riffaterre; poetics; psychoanalysis;

  Sammanfattning : This master thesis presents a study of the authorship of the Italian writer Elena Ferrante, focusing on hermain concepts “la frantumaglia” and “la smarginatura” in relation to the question of literary truth. Thepurpose is to examine the fascinating interaction between meta reflection and narration through anintratextual reading of her poetics elaborated in La frantumaglia (2013, 2016) and all novels publishedso far. LÄS MER

 5. 5. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER