Sökning: "autismspektrum störning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden autismspektrum störning.

 1. 1. Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Catharina Olsson; Malin Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Interaktion; samarbete; klientcentrerat arbete; arbetsterapi; utvecklingsstörning; autismspektrum störning; förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. LÄS MER

 2. 2. Mitt barn är inte som andra barn : att leva med ett barn med autismspektrumstörning

  Kandidat-uppsats, ; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Veronica Knutsson; Anders Östlund; [2012]
  Nyckelord :Föräldrar; autism; bemästra; coping;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förr ansågs barn med autismspektrum störning (AST) vara besatta av demoner eller var allmänt ouppfostrade. Följden blev att föräldrarnas oro ökade och de fick en känsla av skuld och skam eftersom deras barn inte betedde sig på ett acceptabelt sätt. LÄS MER

 3. 3. Elever med autismspektrum störning : Nu kommer elever med endast autismspektrum störning diagnos till den vanliga grundskolan, vad bör vi tänka på?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Barn- och ungdomspsykiatri

  Författare :Ann Johansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER