Sökning: "autismspektrumtillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet autismspektrumtillstånd.

 1. 1. Föräldrars perspektiv på kongenital cyomegalovirusinfektion : Diagnosbesked och information från sjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sandra Björk; Lovisa Sjöström Johansson; [2021]
  Nyckelord :kongenital cytomegalovirusinfektion; kCMV; cCMV; föräldraperspektiv; fokusgrupp; hörselnedsättning; diagnosbesked; kunskap i vården; logopedi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kongenital cytomegalovirusinfektion, kCMV-infektion har en prevalens på 0,5–2,0 % och är den vanligaste orsaken till förvärvad, progressiv hörselnedsättning. Infektionen kan också medföra en rad andra komplikationer som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. LÄS MER

 2. 2. Så löser vi vardagen - Vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Evelina Håkansson; Moa Wallenius; [2020-05-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; Parents with autistic children; strategies; interventions; Qualitative Study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder till barn med autism var det vanligt att oväntade situationer dök upp vilket gjorde att föräldrarna får bygga ett liv av rutiner och strategier för att hantera vardagen. Under autismspektrumtillstånd ingår autistiskt syndrom, högfungerande autism och atypisk autism. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av diagnosprocessen för barn med autismspektrumtillstånd : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adisa Feriz; Zarah Hansen; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; föräldrar; barn; diagnosprocessen; AST; autism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar individens sätt att vara, tänka och kommunicera. AST innefattar olika diagnoser där de gemensamma dragen kallas autism. LÄS MER

 4. 4. Kariesförekomst hos barn med autismspektrumtillstånd (AST)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Maria Al-hussein; Sara Almashat; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; barn; karies;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies hos barn med autismspektrumtillstånd (AST) i jämförelse med barn utan detta tillstånd. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed. LÄS MER

 5. 5. Motorisk förmåga hos vuxna med ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd : En tvärtsnittsstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Charlotte Otterstedt; [2020]
  Nyckelord :Neuropsykiatri; ADHD; ADD; autismspektrumtillstånd; vuxna; motorisk förmåga; motoriska färdigheter; BOT-2;

  Sammanfattning : Introduktion: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D/ ADD) och Autismspektrumstillstånd (AST) är livslånga tillstånd som ger påtagliga konsekvenser för individen. Förekomst av andra utvecklingsrelaterade tillstånd liksom fysisk och psykisk samsjuklighet är vanligt. LÄS MER