Sökning: "autobiographies"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet autobiographies.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Sex Trafficking : Why it is so hard for victims to escape, and how victims do escape 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Solbrekke; [2021]
  Nyckelord :Sex Trafficking; Entrapment; Enmeshment; Autobiographies;

  Sammanfattning : Human trafficking has turned into a global criminal industry that makes 32 billion dollars annually and enslaves about 800,000 individuals every year. Eighty per cent of those 800,000 are women or girls, and 50 per cent are minors. LÄS MER

 3. 3. Hur kan barn trots svåra uppväxtförhållanden erhålla god psykosocial funktion? : En innehållsanalys av vuxna barns upplevelser av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Liljegren; Emilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; children; mental illness; resilience; experiences; självbiografi; barn; psykisk ohälsa; resiliens; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the coping strategies and emotional expressions that children experience while growing up with a parent with mental illness. The theory used in this study was emotion sociology and the concept of resilience is applied in the results and analysis to explain and understand how children’s actions and emotional expressions are related. LÄS MER

 4. 4. När utlandsadopterade författare skriver om sig själva: om berättarposition och framställning i självbiografier : When transnationally adopted authors write about themselves: considering narrator position and self-construction in autobiographies

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; självbiografier; adoption; adoptionsmemoarer; berättarposition; framställning; självkonstruktion; Trotzig; Tjønn; Hübinette; Butler; Riceour; Vulovic;

  Sammanfattning : This essay explores the life writing of two transnationally adopted authors of Scandinavian nationality. Both are adopted from Korea and the essay aims to analyse how they make use of self construction, or how they stage themselves as subjects in their autobiographies. LÄS MER

 5. 5. "Jag kände mig stolt över att ha brutit mig loss, mot alla odds" : En kvalitativ studie utifrån åtta självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess från mäns våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Khoshaba; Monika Mindic; [2021]
  Nyckelord :mens violence against women; domestic violence; the process of leaving; violence; gender perspective; the normalization process of violence; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; uppbrottsprocessen; våld; genusperspektiv; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how eight women, through autobiographies, describe their experiences of leaving a relationship with a violent male partner. Furthermore, the purpose was also to illustrate factors that kept women from leaving the relationship and factors that encouraged them to leave. LÄS MER