Sökning: "autocorrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet autocorrelation.

 1. 1. Pitcher : An automatic guitar tuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Hannes Andersson; John Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Arduino; mechatronics; autocorrelation; guitar tuner; pitch detection algorithm; Arduino; mekatronik; autokorrelation; gitarrstämmare; tonavläsning;

  Sammanfattning : Pitcher is a prototype which makes it easier for inexperienced guitar players to tune their guitars without any prior knowledge required. This thesis will explore how the construction varies between the usage of DC and a stepper motor, how reliable the tuner is and how long it takes to tune the guitar. LÄS MER

 2. 2. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Trange; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. LÄS MER

 3. 3. LPI waveforms for AESA radar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Andreas Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Radar LPI waveform AESA;

  Sammanfattning : The purpose of low probability of intercept (LPI) radar is, on top of the standard requirements on a radar, to remain undetected by hostile electronic warfare (EW) systems. This can be achieved primarily by reducing the amount of radiated power in any given direction at all times and is done by transmitting longer modulated pulses that can then be compressed digitally in order to retain range resolution. LÄS MER

 4. 4. Long Term Forecasting of Industrial Electricity Consumption Data With GRU, LSTM and Multiple Linear Regression

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Roxana Buzatoiu; [2020]
  Nyckelord :Time Series Analysis; Recurrent Neural Networks; long-term Forecasting; Exploratory Data Analysis; Multiple Linear Regression; ACF; PACF; Energy Sector; Tidsserieanalys; återkommande neurala nätverk; långtidsprognoser; undersökande dataanalys; multipel linjär regression; ACF; PACF; energisektor;

  Sammanfattning : Accurate long-term energy consumption forecasting of industrial entities is of interest to distribution companies as it can potentially help reduce their churn and offer support in decision making when hedging. This thesis work presents different methods to forecast the energy consumption for industrial entities over a long time prediction horizon of 1 year. LÄS MER

 5. 5. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER