Sökning: "autoimmuna sjukdomar"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden autoimmuna sjukdomar.

 1. 16. Vaccination av katt : immunologiskt skydd och eventuella njurskador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ann-Catrin Hagblom; [2013]
  Nyckelord :vaccination; kattpest; njurskador; interstitiell nefrit; antikroppar;

  Sammanfattning : Under åren 2005-2010 utförde en forskargrupp från Colorado State University studier på vaccinerade katter och fann att katter utvecklade antikroppar mot sina egna njurar efter vaccination med vanligt förekommande basvaccin mot parvovirus, calicivirus och herpesvirus. Virus till vaccinen är odlade på en celllinje från kattnjurar och går under benämningen Crandell Rees Feline Kidney. LÄS MER

 2. 17. Likheter och skillnader mellan Pemphigus foliaceus och Pemphigus vulgaris vad gäller patogenes och prognos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Zandra Lundberg; [2011]
  Nyckelord :pemphigus; foliaceus; vulgaris; hund; dog; autoantikroppar;

  Sammanfattning : Pemphigus foliaceus och pemphigus vulgaris är två mycket allvarliga, autoimmuna blåsbildande sjukdomar som kan drabba bla. hund. Blåsorna övergår till erosioner, ulcerationer och krustor allt eftersom sjukdomen fortskrider. Sjukdomsförloppet skiljer sig något mellan de båda pemphigusvarianterna. LÄS MER

 3. 18. Bestämning av utfallet av translokationen t(11;18)(q21;q21) hos patienter med MALT-lymfom genom FISH analys

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Fredriksson; [2008]
  Nyckelord :MALT-lymfom; FISH;

  Sammanfattning : Lymphoma is a group of malignant tumour diseases developing in the secondary lymphatic system. These diseases can develop in all organs as lymphocytes are ubiquitously in the body. LÄS MER

 4. 19. Hund som komparativ modell för autoimmuna sjukdomar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Cathrine Haaga; [2007]
  Nyckelord :The Major Histocompatibility Complex MHC Genes; hundar; människor; autoimmuna sjukdomar;

  Sammanfattning : In this essay dog as a compatible model were put against human. The major histocompatibility complex (MHC) genes were compared between dogs, human, cat and mouse. To evaluate dog as a model and study similarities and differences was the aim with this review. LÄS MER

 5. 20. Tollarsjuka hos hund : en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kristi Anne Veien; [2004]
  Nyckelord :Nova Scotia duck tolling retriever; tollarsjuka; tollare;

  Sammanfattning : "Tollarsjuka" is a disease with a suspected immunopathological background seen in Nova Scotia duck tolling retrievers. Pyrexia, lameness, stiffness and joint- or musclepain are typical clinical signs. The purpose of this study is to describe case histories from dogs with a possible evidence of "tollarsjuka". LÄS MER