Sökning: "automatic chamber measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden automatic chamber measurements.

 1. 1. En jämförelsestudie mellan manuell, semiautomatisk och automatisk utlinjering av endokardiet vid bedömning av ejektionsfraktionen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Petersson; [2020]
  Nyckelord :Echocardiography; ejection fraction; speckle tracking; automatic measurements; Ekokardiografi; ejektionsfraktion; speckle tracking; automatisk beräkning;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid ekokardiografi används ultraljudsvågor med frekvens över 20 000Hz. Ultraljudssändare med piezoelektriska kristaller används för att generera ljudvågor som skickas ut i kroppen, reflekteras och sedan återvänder till kristallerna för att skapa en ultraljudsbild. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av metoder för mätning av metangasutsläpp från vattenreservoarer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jesper Andersson; [2017]
  Nyckelord :vattenreservoarer; metan; metoder; reservoirs; methane; emissions; methods; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hydropower is developing fast across the globe to accommodate the increasing need for electric energy. It is generally considered to be a close-to-zero emission source of energy, but studies have shown that reservoirs and dams have a substantial emission of greenhouse gas, especially methane. LÄS MER

 3. 3. Methane flux measurements with low-cost solid state sensors in Kobbefjord, West Greenland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Axén; [2016]
  Nyckelord :Geography; Physical Geography; Arctic; Greenland; methane flux; wetlands; instrument; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Methane is one of the most important greenhouse gases, and the Arctic region plays an important role in its dynamics. Due to limited observations in this remote and often harsh environments, large uncertainties surround the role of the Arctic region in a warming climate. LÄS MER

 4. 4. SURFACE RHEOLOGY OF MILK SERUM PROTEIN-LACTOSE SYSTEM - IMPACT ON PARTICLE MORPHOLOGY AFTER SPRAY DRYING

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Kadri Kraft; [2016]
  Nyckelord :surface pressure; surface tension; particle morphology; rheology; spray drying; milk serum proteins; whey; milk serum; milk; dairy powders; dairy products; powder; proteins; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays dairy powders are common products and their market share is increasing. Dairy powders are produced for various reasons, such as to reduce the transportation cost, handle seasonal variation in milk or to valorise the by-products of the production. LÄS MER

 5. 5. Effekter av ljus på värphönsens aktivitet och koldioxidavgivning i ett försöksstall

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mie Meiner; [2015]
  Nyckelord :värphöns; ljusintensitet; ljuskällor; lysrör; glödljus; dagsljusbelysning; light bulbs; illumination; activity; laying hens; biological clock; daylight strip lights; carbon dioxide;

  Sammanfattning : Få faktorer, förutom fodret, påverkar hönsen så mycket som ljus. För djurens välmående och produktion och för lantbrukarens totalekonomi spelar valet av både ljuskälla och intensitet stor roll. LÄS MER