Sökning: "automatic control"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden automatic control.

 1. 1. Optimerad industriavloppsrening - Polymerflockning och massbalans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; massaindustri; industriavlopp; polymerflockning; suspenderade ämnen; massbalans; slam; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Industriavloppsreningen på pappers- och dissolvingmassabruket Södra Cell Mörrum (SCM) har nyligen uppgraderats med ny utrustning för att minska utsläppen till vatten, och därmed möta rådande och framtida utsläppsvillkor samt krav på tillämpning av BAT (bästa tillgängliga teknik). Tillbyggnaden av reningsverket innefattar bland annat ett polymerflockningssteg, tre nya skivfilter, ett system för automatisk pH-justering och en bandförtjockare för avvattning av slam. LÄS MER

 2. 2. AI-vision som tillämpning i en stålindustri : Med inriktning på objektdetektering & bildklassificering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Wenger; [2020]
  Nyckelord :AI-vision; Artificial intelligence; Deep learning; Object detection; Image classification; AI-vision; Artificiell intelligens; Djupinlärning; Objektdetektering; Bildklassificering;

  Sammanfattning : I takt med att industri 4.0 sveper över dagens industrier så utvecklas tillämpningsområden inom artificiell intelligens (AI). En relativt nyfunnen tillämpning som vanligen benämns AI-vision eller Computer-vision, inom detta arbete har benämningen AI-vision valts. LÄS MER

 3. 3. Automatic control of renewable energy sources at varying load

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Patrik Zenkert; Douglas Lowén; [2020]
  Nyckelord :Automatic control; SCADA; Renewable energy;

  Sammanfattning : With the current climate crisis with the global temperature increasing due to fossil fuels being used there are big investments in green energy. Wind power is a good alternative to fossil fueled power and already has a widespread use. LÄS MER

 4. 4. Electronic Control Unit for Automatic Control of Torque Vectoring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :John Huzell; Johan Göransson; [2020]
  Nyckelord :torque vectoring; electronic control unit; automatic control; yaw moment; CAN; PCB; Formula Student; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Torque vectoring for automobiles is used to increase cornering speeds and improve road safety by manipulating the car's wheel-speeds. One method of torque vectoring for a rear-wheel-drive Formula Student race car is using a dual-clutch to slip the inner wheel thus create a yaw moment during cornering. LÄS MER

 5. 5. Assessment of the circadian stimulus potential of an integrative lighting system in an office area

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elif Ceren Yilmaz; Rawan Abdulhaq; [2020]
  Nyckelord :Alertness; Circadian Rhythm; Circadian light effect; Daylighting; Energy efficiency; Entrainment; Health; Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; Light response; Melanopsin; Melatonin suppression; Photometric; Sleep quality; spectral sensitivity; Wavelength.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, people spend 90% of their time indoors, thus creating a healthy indoor environment for occupants is of great importance. Lighting in office spaces is an important aspect when it comes to occupant health and well-being. LÄS MER