Sökning: "automation"

Visar resultat 11 - 15 av 1737 uppsatser innehållade ordet automation.

 1. 11. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER

 2. 12. Study of an automated testing procedure with dynamic job scheduling and automatic error handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tom Andersson; [2021]
  Nyckelord :Automation; Testing; Dynamic job scheduling; Automatic error handling; Concept generation; Heuristic rules; Dispatching rules; Branch and bound; A*; Dynamic programming; Beam search; Genetic algorithms; Tabu search; Simulations; C#; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the production of Axis's cameras, the optics modules have to do a number of tests and calibrations that are performed in different test stations. The test and calibration sequence differs between different models. This has so far been done manually by having operators move the units between test stations. LÄS MER

 3. 13. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 4. 14. Listening in on Productivity : Applying the Four Key Metrics to measure productivity in a software development company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi; Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Johanna Dagfalk; Ellen Kyhle; [2021]
  Nyckelord :productivity; productivity metrics; software delivery performance; software development; influencing factors; factor analysis; four key metrics; performance classification; bottlenecks; delivery lead time; deployment frequency; mean time to restore; change fail rate;

  Sammanfattning : Software development is an area in which companies not only need to keep up with the latest technology, but they additionally need to continuously increase their productivity to stay competitive in the industry. One company currently facing these challenges is Storytel - one of the strongest players on the Swedish audiobook market - with about a fourth of all employees involved with software development, and a rapidly growing workforce. LÄS MER

 5. 15. The Impact of Artificial Intelligence (AI) on CRM and Role of Marketing Managers

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tahir Iqbal; Md Nazmul Khan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background- Emergence of artificial intelligence (AI) has transformed the dynamics of the business world. AI tools are changing the way marketers used to do business and these changes are so profound that it has become difficult for marketing managers to overlook the importance of investing in and adopting AI as an integral part of the marketing function. LÄS MER