Sökning: "automation"

Visar resultat 6 - 10 av 1735 uppsatser innehållade ordet automation.

 1. 6. Costs & Benefits of an AI/IT Tool for the Swedish Antibiotics Supply Chain : An AI/IT Tool to address shortages of Antibiotics in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Venkateswarulu Yashwanth Krishna Modugula; Raghavendra Shridhar Hegde; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Antibiotics; Anti-microbial Resistance; Shortages; AI; Machine Learning; Costs and Benefits; AI IT Tool; PLATINEA;

  Sammanfattning : Sweden faces shortages in antibiotics. Shortages are caused due to a variety of reasons. Due to low profit margins and opportunity costs, antibiotic supply chains may experience a lack of competition. Lack of competition across the various stages of supply chains leads to fragility in the supply chain which ultimately results in shortages. LÄS MER

 2. 7. Development of a Tool for Inverse Aerodynamic Design and Optimisation of Turbomachinery Aerofoils

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Berkin Kurtulus; [2021]
  Nyckelord :Aerodynamics; Turbomachinery Airfoil design; Inverse Design Automation; Airfoil Optimization;

  Sammanfattning : The automation of airfoil design process is an ongoing effort within the field of turbo-machinery design, with significant focus on developing new reliable and consistent methods that can meet the needs of the engineers. A wide variety of approaches has been in use for inverse airfoil design process which benefit from theoretical inverse design, statistical methods, empirical discoveries and many other ways to solve the design problem. LÄS MER

 3. 8. Adagio For The Internet Of Things : IoT penetration testing and security analysis of a smart plug

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Raman Salih; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The emergence of the Internet of Things (IoT) shows us that more and more devices will be connected to the internet for all types of different purposes. One of those devices, the smart plug, have been rapidly deployed because of the ease it brings users into achieving home automation by turning their previous dumb devices smart by giving them the means of controlling the devices remotely. LÄS MER

 4. 9. Införandet av robotprocessautomatisering inom ett försäkringsbolag : Konsten att genomföra RPA-införandeprocessen samt definiera framgångsfaktorer för hantering av risker under resans gång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olesya Vashina; [2021]
  Nyckelord :RPA; RPA-Införandeprocess; automatisering; risker; effekter; intressenter; försäkringsbranschen; Triple-Win.;

  Sammanfattning : Användningen av Robot Processautomatisering (RPA) hos företag blir allt vanligare och det är viktigt att lyckas med RPA-införandet för att maximera syftet med automatiseringen samt undvika störningar i verksamheten.  Det uppkommer en del risker under RPA-införandet som behöver hanteras. LÄS MER

 5. 10. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER