Sökning: "automatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet automatisering.

 1. 1. Strategier i multiplikation : Automatisering och textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon McGinley; Henrik Lindeqvist; [2022]
  Nyckelord :Multiplikation; automatisering; textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska vilken roll automatiseringen av multiplikationstabellerna har i matematik gällande lösandet av en textuppgift. Detta gjordes genom en metod som baserades på upprepning och roteinlärning jämfördes med en annan metod som följer elevernas matematikboks upplägg. LÄS MER

 2. 2. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 3. 3. Designing Trustable Automation for an Intent-Based Control System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ville Vartiainen; [2022]
  Nyckelord :5G; intent-based control; trust in automation; interface design; 5G; aiepohjainen hallinta; luottamus automaatioon; käyttöliittymäsuunnittelu; 5G; avsiktsbaserad kontroll; pålitlig automatisering; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : The differences between legacy and 5G networks in both capability, and their increasingly dynamic nature and complexity warrant searching for new kinds of ways to manage networks. This thesis work explored different options for interaction and interfaces for a declarative, intent-based control (IBC) based 5G network management system. LÄS MER

 4. 4. Orbit-simulator for downstream processes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Andreas Malmström; [2022]
  Nyckelord :Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an ever more digitilized society, the transition is palpable also in the pharmaceutical industry. The control system Orbit was developed at the department of chemical engineering at Lund University, to be able to automate downstream processes based on the ÄKTA-system. LÄS MER

 5. 5. Digitala faktorer och effektivitet inom offentlig sektor : En kvalitativ fallstudie av Trafikverkets arbete med digitalisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdallah Arfaoui; Olof Treven; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; effektivitet; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Den offentliga förvaltningen i Sverige genomgår idag en digital transformation parallellt med samhället i stort. Ett centralt tema i det rådande New Public Management-paradigmet (NPM) har varit effektivitet. Det råder idag en spekulativ diskussion kring hur framtidens offentliga förvaltning kommer att se ut i en digitalt post-NPM era. LÄS MER