Sökning: "automatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet automatisering.

 1. 1. Vem är det som kör? - En fallstudie om automatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rickard Kannerholt; Patrick Lannö; [2019-09-13]
  Nyckelord :Automatization; Actor Network Theory; Garbage Truck; Organizational Change;

  Sammanfattning : In the current debate about how our future work life will be organised, automatization androbots gets a lot of attention in both media and recent studies. This new technology is by somebelieved to totally change how and where we will work. LÄS MER

 2. 2. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
  Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER

 3. 3. MASKINER TAR ÖVER MÄNNISKANS JOBB SOM BESLUTSFATTARE? En kvalitativ studie om algoritmisering och automatiserat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hannah Malmback; Annika Westerlund; [2019-08-07]
  Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; subjektiv bedömning; algoritmisering; bias; tyst kunskap;

  Sammanfattning : The following study examined the experience of automated decision making in thepublic sector in Sweden. This was done by highlighting their view on the subjectand by looking into cognitive theories of man as a decision maker, with regard topotential biases and tacit knowledge. LÄS MER

 4. 4. Safety system design in human-robot collaboration : Implementation for a demonstrator case in compliance with ISO/TS 15066

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carolin Schaffert; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; HRC and safety; human-robot interaction and safety;

  Sammanfattning : A close collaboration between humans and robots is one approach to achieve flexible production flows and a high degree of automation at the same time. In human-robot collaboration, both entities work alongside each other in a fenceless, shared environment. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Axel Månsson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Lodpinnar; Tillverkningsprocesser;

  Sammanfattning : Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. LÄS MER