Sökning: "automatisk mjölkning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden automatisk mjölkning.

 1. 1. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Teresa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dairy cows; Time budget; AMS; Cow-calf contact;

  Sammanfattning : Time budgets of dairy cattle are useful to determine the amount of time the cows can allocate to all the behaviours throughout the day. In an automatic milking system (AMS), time budgets are of interest as the individuals are able to choose how to spend the majority of their time, besides the time in the milking robot, and can be used to ensure adequate amounts of time are spent on essential behaviours, such as lying and eating. LÄS MER

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 3. 3. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Lilja; [2021]
  Nyckelord :teat end callosity; hyperkeratosis; teat wall thickness; ultrasound; suckling; nursing;

  Sammanfattning : The interest in keeping calves with their lactating dams in dairy production is increasing, among both dairy farmers and consumers. This MSc thesis is a part of an ongoing project at the Swedish University of Agriculture (SLU) where a cow-calf contact system with automatic milking is studied. LÄS MER

 4. 4. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jessika Berglund; [2020]
  Nyckelord :våglängd; mjölkkor; LED; foderintag; mjölkmängd; IGF-1; melatonin; aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Blom; [2018]
  Nyckelord :lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. LÄS MER