Sökning: "automatiska attityder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden automatiska attityder.

 1. 1. Etnisk in-gruppsfavorisering vid semantisk priming av ansikten: en empirisk studie av dess ERP-korrelat hos svenska studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Wallin; [2013]
  Nyckelord :automatiska attityder; automatic attitudes; implicita attityder; implicit attitudes; etniska fördomar; ethnic prejudge; etniska stereotyper; ethnic stereotypes; etniska attityder; ethnic attitudes; N400; P200; N200; priming; in-grupp; in-group; ut-grupp; out-group; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many studies have been conducted investigating automatically activated attitudes towards ethnic groups, where the main measure has been reaction time. Mainly, these studies have looked at relative preferences for ethnic in-groups over ethnic out-groups. LÄS MER

 2. 2. Social önskvärdhet och implicita könsattityder: Påverkas kvinnors implicita fördomar av falsk feedback?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Thorén; Zenja Ristic; [2010]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Social önskvärdhet präglar hur våra normer och sociala beteenden ser ut och har lett till att fördomsfulla attityder i dag hellre mäts implicit, t.ex. med Implicit Association Test (IAT), snarare än explicit för att erhålla ett mer trovärdigt resultat. LÄS MER

 3. 3. Tolkning av spansk känsloprosodi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jari Olavison; [2003]
  Nyckelord :känslor; misstolkningar; akustiska parametrar; semantiska särdrag; spansktalande; svensktalande;

  Sammanfattning : Text-till-talsystem blir allt vanligare i vardagen, och det forskas även en hel del på utvecklingen av tal-till-talöversättningssystem. Många företag använder sig i allt större utsträckning av telefontjänster där automatiska system med syntetiskt tal och taligenkänning ersätter människor. LÄS MER