Sökning: "automatization"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet automatization.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionen : Vilken påverkan har digitaliseringen haft på revisionsmetodiken och revisionskvaliteten?

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Frykenberger; [2019]
  Nyckelord :Audit Data Analytics; Audit Methodology; Audit Quality; Automatization; Digitalization; Robotics.; Automatisering; Digitalisering; Revisionsdataanalys; Revisionskvalitet; Revisionsmetodik; Robotisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på revisionen. Revisionsbranschen är idag inne i en betydande förändringsprocess där traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker. Digitaliseringen sägs vara en stark drivkraft till denna förändring, vilket har en stor påverkan på yrket. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium : En utökning av lärplattformen Canvas

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Karim Kuvaja Rabhi; [2019]
  Nyckelord :Canvas RESTful API; Ruby; automatization; digitalization; active listener; Canvas RESTful API; Ruby; automatisering; digitalisering; aktiv lyssnare;

  Sammanfattning : I dagsläget när studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. LÄS MER

 3. 3. Revisorers Förtroende och Oberoende : Hur påverkas dessa faktorer av rådgivning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktoria Kemborn; Amanda Persson Wärme; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Relationship; Trust; Independence in fact; Independence in appearance; Non-audit services; Revisor; Relation; Förtroende; Faktiskt oberoende; Synbart oberoende; Rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorsyrket bygger till stor del på förtroende, dels från klienter (bolag) men också från bolagens intressenter till de finansiella rapporterna. Det handlar också om att revisorn ska granska bolagens räkenskaper på ett oberoende sätt, där det till viss del handlar om att ge rådgivning. LÄS MER

 4. 4. Detaljerad 3D : Mängder och detaljer från modellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Petras Slionskis; [2019]
  Nyckelord :3D; balklängd; BIM; cut length; förband; length; mängdavtagning; Revit;

  Sammanfattning : Digitalisering i dagens byggindustri spelar större roll än tidigare. Användning av pappersritningar minskar och tillgång till 3D/BIM modell i VR eller en surfplatta är mer vanligt, men för att detta ska fungera krävs utveckling inom området. LÄS MER

 5. 5. Advancing blockchain: A case of blockchain-enabled residential P2P electricity trading

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Karolina Brucknerova; Ina Zappe; [2019]
  Nyckelord :blockchain; energy sector; energy decentralization; peer-to-peer electricity trading; ecosystem;

  Sammanfattning : Moving towards decarbonization, the energy sector is facing a challenge of incorporating an increasing number of renewable energy sources generators in the existing electricity system. One of the proposed solutions is the adoption of blockchain-enabled residential P2P electricity trading. LÄS MER