Sökning: "automatization"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet automatization.

 1. 1. Den digitaliserade revisionsbranschen : En jämförande studie mellan the big four och företagskunder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Diyar Abdul-Gabar; Kenan Aljovic; [2020]
  Nyckelord :Digitization; digitized utilities; automatization; audit; “the big four”; customer satisfaction; customer relations; legitimacy; competitiveness; confirmability; willingness to change; Digitalisering; digitala verktyg; automatisering; revision; “the big four”; kundnöjdhet; kundrelationer; legitimitet; konkurrenskraft; anpassningsbarhet; förändringsbenägenhet;

  Sammanfattning : Digitization is a global phenomenon that has changed the everyday life, both workwise and privately. Digitization has become a central part in almost everything you do today. New effective methods to provide services have been created with the help of automatization, which has introduced the audit world to a transformation process. LÄS MER

 2. 2. The key factors in meeting the evolving customer values in Swedish retail, an omni-channel perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Rakel Sieradzki; Elsa Sollbe; [2020]
  Nyckelord :Omni-channel; Swedish retail; Internet of Things; Customer value; Value-driven; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The retail industry is in an ongoing transformation with new customer behaviors. In an omni-channel environment, multiple channels are integrated and the customer has a more central role within retail. LÄS MER

 3. 3. Occlusion method to obtain saliency maps for CNN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Thomas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Saliency map; explanatory model; process focussed XAI; MNIST; image classifying CNN.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This Bachelor project will study convolutional neural networks created for image classification. Furthermore, it will specifically use an explanatory model for how the network decided a certain classification output. This is to increase the interpretability of the network. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av vatten-pinchanalys vid papperstillverkning : Framtagning av Excel-modell och rekommendationer för reducering av vattenanvändningen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Kevin Sanchez Ortiz; [2020]
  Nyckelord :vattenkaskadanalys; vatten-pinchanalys; papperstillverkning; WPA; WCA;

  Sammanfattning : Vatten är en viktig resurs inom processindustrin. Dess användning sträcker sig över olika processområden där exempelvis utspädning av kemikalier och rengöring förekommer. LÄS MER

 5. 5. IT-verktyg för utvärdering av ingenjörsutbildning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Larsson; Per Lovén; [2020]
  Nyckelord :Google Apps Script; automatization; examination objectives; intended learning outcomes; quality evaluation; saving of labor; Google Apps Script; automatisering; examensmål; lärandemål; kvalitetsutvärdering; arbetsbesparing;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har ett IT-verktyg utvecklats som stödjer kvalitetsutvärderingen av en ingenjörsutbildning. I dagsläget innehåller kvalitetsutvärderingen flera moment som kräver manuell hantering av data. LÄS MER