Sökning: "autonoma bilar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden autonoma bilar.

 1. 1. Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Johansson; Madelen Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :självkörande fordon; autonoma fordon; automatiserade fordon; autonom mobilitet; ITS; urban miljö; trafiksäkerhet; mänskliga faktorn; oskyddade trafikanter; interaktioner.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Facilitating Automatic Setup in a Robotised Test Framework for Autonomous Vehicles by Path Planning and Real-Time Trajectory Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cheerudeep Chintha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research in the field of autonomous vehicles and self-driving carsis growing at a rapid pace and strong initiatives are being taken to verifythe capability and functionality of such autonomous vehicles.Withcontinuous development being carried out in the field of AdvancedDriver Assist Systems (ADAS) and Autonomous Drive (AD) functions,ensuring safety, robustness and reliability of these functions is challengingand it requires advanced ways of verification and testing beforethese functions are deployed on the vehicle and delivered to thecustomer. LÄS MER

 3. 3. Åksjuka i autonoma fordon : Analys av förslag på tekniska lösningar till problemet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ingela Råberg; Elin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagsläget sker mycket forskning kring hur fordon kan göras självkörande. Stort fokusläggs på att få tekniken och säkerheten att fungera, och i dagsläget innebär detta attkomforten för passagerare fallit efter. Studier visar på att ungefär 25 % av samtligabrukare av självkörande bilar skulle drabbas av åksjuka. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet gällande autonoma fordon i trafiken - En kvalitativ studie om säkerhet inom IoV, Vehicle Cloud och AI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Susanna Nirvald; Fanny Tapper; [2018]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Säkerhet; Internet of Vehicles; Vehicle Cloud; Artificiell Intelligens; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir mer och mer automatiserat, allt från smarta kök till autonoma bilar.Olyckor med autonoma fordon har inträffat den senaste tiden och skapat orosmoment gällande dess säkerhet. Då dessa fordon kommer spela en stor roll i vår vardag, ställer det stora krav på deras säkerhetsnivå. LÄS MER

 5. 5. Hierarchical Dynamic Games for Human-Robot Interaction with Applications to Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Elis Stefansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The deployment of autonomous vehicles has become an active area of research due to its potential solution as a more efficient and intelligent transportation system. While early research focused on isolated systems, autonomous vehicles integrated on public roads have lately received substantial attention. LÄS MER