Sökning: "autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden autonoma fordon.

 1. 1. Development of a conceptual sustainability assessment framework : A sustainability assessment of autonomous vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Torstensson; Victor Goch; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Assessment; Conceptual Framework; Scenario Planning; Segmentation; Evaluation Theory; Autonomous Vehicles;

  Sammanfattning : Today’s sustainability assessment frameworks are no longer applicable when evaluating the newautomotive vehicles. Therefore, the need for suitable automotive evaluation frameworks increasesas companies and scientists are trying to predict the important sustainability characteristics oftomorrows car and how it will affect our societies. LÄS MER

 2. 2. Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rose-Marie Nashed; [2019]
  Nyckelord :Electric roads; ERS; road transport; conductive; charge; sustainability; infrastructure; passenger cars; social investment; CBA; electric vehicles; environment; automotive industry; implementation; decision-making;

  Sammanfattning : Sweden is a geographically large and sparsely populated country, with a need for road transport for individuals as well as for logistics. Domestic road transport largely contributes to air pollutions, where passenger cars account for the largest share. LÄS MER

 3. 3. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 4. 4. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Automatic Setup in a Robotised Test Framework for Autonomous Vehicles by Path Planning and Real-Time Trajectory Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cheerudeep Chintha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research in the field of autonomous vehicles and self-driving carsis growing at a rapid pace and strong initiatives are being taken to verifythe capability and functionality of such autonomous vehicles.Withcontinuous development being carried out in the field of AdvancedDriver Assist Systems (ADAS) and Autonomous Drive (AD) functions,ensuring safety, robustness and reliability of these functions is challengingand it requires advanced ways of verification and testing beforethese functions are deployed on the vehicle and delivered to thecustomer. LÄS MER