Sökning: "autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden autonoma fordon.

 1. 1. Säkerhet gällande autonoma fordon i trafiken - En kvalitativ studie om säkerhet inom IoV, Vehicle Cloud och AI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Susanna Nirvald; Fanny Tapper; [2018]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Säkerhet; Internet of Vehicles; Vehicle Cloud; Artificiell Intelligens; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir mer och mer automatiserat, allt från smarta kök till autonoma bilar.Olyckor med autonoma fordon har inträffat den senaste tiden och skapat orosmoment gällande dess säkerhet. Då dessa fordon kommer spela en stor roll i vår vardag, ställer det stora krav på deras säkerhetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 3. 3. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbildning i en tvärsektoriell samverkan - En fallstudie kring autonoma fordon i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christofer Rosengren; Christoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativ planering; Tvärsektoriell samverkan; Kunskapsbildning; Autonoma fordon; Förhandlingsplanering; Communicative planning; Cross-sectorial collaboration; Knowledge formation; Autonomous vehicles; Negotiation planning;

  Sammanfattning : Många av våra samtida städer står inför en ökad urbanisering vilket kan leda till större påfrestningar och nya utmaningar för stadsplaneringen att handskas med. Smarta städer har kommit som en reaktion på den ökade komplexitet städerna står inför i samband med att fler människor kommer konkurrera om samma ytor. LÄS MER

 5. 5. Path planning for autonomous vehicles using clothoid based smoothing of A* generated paths and optimal control

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Marcus Lundberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles is a rapidly expanding field and the need for robust and efficient path planners is high. We approach the global path- planning problem for an autonomous load carrier for quarry environments, developed at Volvo Construction Equipment, using two methods: a two- step path planning and path smoothing approach, and a method based on an optimal control formulation of the path planning problem. LÄS MER