Sökning: "autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden autonoma fordon.

 1. 1. Traction Adaptive Motion Planning for Autonomous Racing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shekhar Raikar; [2022]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; Motion planning and control; Traction-adaptive; Localization; Robotics; GPU Sampling; Augmented Real Time Iteration.; Autonoma fordon; Rörelseplanering och kontroll; Traction adaptiv; Lokalisering; Robotik; GPU Sampling Augmented Real Time Iteration;

  Sammanfattning : Autonomous driving technology is continuously evolving at an accelerated pace. The road environment is always uncertain, which requires an evasive manoeuvre that an autonomous vehicle can take. LÄS MER

 2. 2. To err is human; but to drive, or not to drive, that, is the question

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Juhlin; [2022]
  Nyckelord :AI; Self-Driving; Automated Vehicles; Vehicles; Cars; Automated traffic; Artificial Intelligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Allteftersom stora framsteg görs i datorernas värld och inom artificiell intelligens ser samhället en allt större implementering av artificiell intelligence-teknologi i människors vardag. En sådan implementering är autonoma, självkörande, fordon. LÄS MER

 3. 3. A Trust-Region Method for Multiple Shooting Optimal Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shaohui Yang; [2022]
  Nyckelord :Trust Region Method; Optimal Control; Model Predictive Control; Sequential Quadratic Programming; Quadratic Programming; Inde_nte Hessian; Mobile Robots; Trust Region Method; Optimal Control; Model Predictive Control; Sekventiell kvadratisk programmering; kvadratisk programmering; obestämd hessian; mobila robotar;

  Sammanfattning : In recent years, mobile robots have gained tremendous attention from the entire society: the industry is aiming at selling more intelligent products while the academia is improving their performance from all perspectives. Real world examples include autnomous driving vehicles, multirotors, legged robots, etc. LÄS MER

 4. 4. Är självkörande bussar framtiden? : En studie av självkörande bussars medverkan till hållbar mobilitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rickard Andersson; Victor Johansson; [2022]
  Nyckelord :Självkörande fordon; mobilitet; hållbar utveckling; självkörande bussar; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Många anser att framtiden för mobilitet är självkörande fordon och det finns många företagsom arbetar med detta. Ett självkörande fordon innebär att fordonet inte kräver en förare ochatt systemet sköter alla aspekter av körningen. LÄS MER

 5. 5. Autonoma fordons beslutsfattande i nödsituatioiner : Ett etsikt dilemma

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Viktor Dahlström; Sebastian Stenlund; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Autonomous vehicles; Ethics; Artificiell intelligens; Autonoma fordon; etik;

  Sammanfattning : Many major car manufacturers predict that autonomous vehicles controlled by AI (Artificial Intelligence) will be the future of the automotive industry. This means that AI makes the decisions even in emergency situations where people can be injured. LÄS MER