Sökning: "autonoma"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade ordet autonoma.

 1. 1. INCLUSIÓN Y NORMATIVA Un análisis de discurso de los intentos de diversas instituciones argentinas para regular el uso del lenguaje inclusivo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Gunnarsson; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; lenguaje no binario; género; ideología lingüística; análisis crítico del discurso; cambios lingüísticos; non-binary language; gender; linguistic ideology; critical discourse analysis; linguistic changes;

  Sammanfattning : En las últimas décadas han acontecido diversos cambios socioculturales que buscan revalorizar la percepción individual que las personas tienen sobre sí mismas en cuanto a su género. Paralelamente, en el campo lingüístico, la lengua española ha visto el desarrollo del lenguaje inclusivo como alternativa a las estructuras binarias de la lengua, y las instituciones oficiales y educativas se preguntan cómo relacionarse con él en la enseñanza y en sus comunicaciones oficiales. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens och krigets lagar : Kan skyddet i internationell humanitärrätt garanteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Öholm; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; humanitär rätt; IHL; krigets lagar; artificiell intelligens; AI; autonoma vapen; autonoma vapensystem; LAWS; Genévekonventionen; Genèvekonventionerna; Haagkonventionen; Haagkonventionerna; vapenkonventionen; Förena nationerna; FN; Human Rights Watch; Stop Killer Robots; Internationella brottsdomstolen; Internationella domstolen; distinktionsprincipen; proportionalitetsprincipen; försiktighetsprincipen; Internationella rödakorskommittén; ICRC; kombattanter; civila; skydd av civila;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is one of the fastest developing technologies globally. AI has recently entered warfare and thus taken a place in international law. Today the use of AI in warfare is through machine learning and autonomous weapon systems. LÄS MER

 4. 4. Studies on future Mine Countermeasure Vessels (MCMV)

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Philip Somehagen; [2023]
  Nyckelord :Concept development; Mine countermeasure vessels; ROV; Sonar; Konceptutveckling; Minjaktsfartyg; ROV; Sonar;

  Sammanfattning : Background Maritime transportation is vital for international trade, and any disruption to this flow can have severe financial and environmental consequences. Ship mines, both old and new, present significant risks as man-made obstacles. LÄS MER

 5. 5. Autonoma fordon och det framtida samhället

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Linus Sallander; [2023]
  Nyckelord :Autonoma fordon; uppbyggnad; sensorer; historia; utveckling; säkerhet; ansvar; hållbarhet; trafikflöde; framtid;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan och ärämnat att fungera som en handbok för autonoma fordon, detta genom att arbetet är indelati tre huvudområden; det autonoma fordonets uppbyggnad, det autonoma fordonetshistoria samt det autonoma fordonets roll i det framtida samhället. Syftet med arbetet äratt ge en övergripande helhetsbild av dessa tre områden. LÄS MER