Sökning: "autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 1860 uppsatser innehållade ordet autonomy.

 1. 1. Post apartheid challenges according to South African journalists : A qualitative study of how South African journalists evaluate the relationship between their ethnicity and work

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Larsen; Ebba Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Postcolonialism; apartheid; journalism; professional identity; South Africa;

  Sammanfattning : This study is a bachelor's thesis based on a Minor Field Study conducted in Cape Town,South Africa between October and December 2022. This research is a qualitative studyand nine semi-structured interviews were conducted with South African journalistsduring the field study. LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggarnas utmaningar i arbetet med äldre personer med demens och självförsummelse : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Bergstrand; Markus Mirzaev; [2023]
  Nyckelord :self-neglect; social work; dementia; elderly; elderly care; self-determination; självförsummelse; biståndshandläggning; demens; äldre; äldreomsorg; självbestämmande;

  Sammanfattning : Självförsummelse är ett fenomen som är vanligast bland personer som har nedsatt beslutsfattande till följd av olika kognitiva funktionsnedsättningar som demens. Fenomenet handlar om personer som har uppenbara behov, men av olika skäl tackar nej till stöd. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar elever att delta i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Olsson; [2023]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate what motivates 9th grade students to participate in Physical education class. In this qualitative study, semi-structured interviews have been used as a method to investigate students' motivation. Six 9th grade students at a high school in Värmland participated in the study. LÄS MER

 4. 4. Att upprätta en insats för hela människan, inte enbart för en kategori - En vinjettstudie om missbrukshandläggares resonemang kring ansvarsfördelning och samverkan mellan socialtjänst och psykiatri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Lindberg; Ellen Torkelsson; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: Samsjuklighet; samverkan; ansvarsfördelning; socialtjänst; psykiatri Keywords: Comorbidity; collaboration; division of responsibility; social service; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, the management and treatment of people who suffer from comorbidity between substance abuse and mental illness have been a great challenge for both social services and psychiatry. As early as the second half of the 20th century there have been ongoing discussions concerning problematic aspects of the division of responsibilities and collaboration between the central authorities. LÄS MER

 5. 5. Life of one's own: negotiating homosexuality with the family and party-state in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daiyi Chen; [2023]
  Nyckelord :tongzhi; homosexuality; family; party-state; individualization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study explores the process of how tongzhi, namely the homosexual men in China, who works for the party-state negotiates homosexuality with the family and the party-state in China. Under the background of the individualization of Chinese society, tongzhi has been pursuing to liberate homosexuality while encountering oppression from the family and the party-state. LÄS MER