Sökning: "autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 1642 uppsatser innehållade ordet autonomy.

 1. 1. Samma takt till nya toner - handläggare om yrkesidentitet och professionell status efter ändrad delegationsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tove Andersson Jokiranta; Lina Blomgren; [2022]
  Nyckelord :social work; delegation; deprofessionalization; discretion; professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been the subject for many reformations during the last decades. One change in the execution of meeting the needs of the public – a changed delegation order – decreases the social workers’ right to make decisions, in the social service’s housing unit in a Swedish municipality. LÄS MER

 2. 2. Miljö ute, miljö inne : en intervjustudie om miljöjournalisters förutsättningar att nå sina journalistiska ideal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattis Vindelman; Hedda Thomson Ek; [2022]
  Nyckelord :Miljöjournalistik; klimatjournalistik; medieorganisation; arbetsförhållande; intervjustudie; journalistiska ideal; objektivitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Environmental issues are continuously getting more attention in the media. A great part of the media content about environmental issues is produced by environmental journalists working both in public service and commercial media organizations. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande angående våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adine Degent; Matilda Leidö Høidahl; [2022]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; experiences; women; advice; healthcare providers; Våld i nära relationer; bemötande; kvinnor; åtgärder; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer [VNR]söker ofta sjukvård, detta ger vårdpersonal en unik möjlighet och ett stort ansvar att fånga upp och hjälpa dem. Därför är det väsentligt att beskriva kvinnors upplevelser av vården och identifiera önskat bemötande. LÄS MER

 4. 4. Gabrielle Suchons ord till kvinnan (Textuella förutsättningar, språkliga ytterligheter och symboliskt värde)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lundin Agnes; [2021-12-08]
  Nyckelord :Gabrielle Suchon; ; kvinnor under 1600-talet; jämlikhet; kvinnors rättigheter; mänskliga rättigheter; politisk teori; frihet; bildning; dialektik; sakral lag; profan lag; women in 1700 century; equality; women rights; human rights; political theory; freedom; education; dialectic; divine law; human law;

  Sammanfattning : Gabrielle Suchon (1632-1703), was a seventeenth century philosopher, convinced by the equality of the sexes. Her debut thesis, Ethics and Politics - Divided into Three Parts: Freedom, Knowledge and Authority, is regarded to be the first work of its length fully dedicated to the woman’s question, written by a woman. LÄS MER

 5. 5. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER