Sökning: "avaldamata teosed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avaldamata teosed.

  1. 1. The Art of Canon - An artistic approach to the unpublished collection of Cyrillus Kreek.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Arno Gabriel Humal; [2020-06-05]
    Nyckelord :Unpublished works; avaldamata teosed; Cyrillus Kreek’s manuscripts; Estonian Theatre and Music Museum; transcriptions from manuscript; choir polyphony; discovering unperformed music; esitamata teosed; Estonian-Swedish traditional music; Estonian-Swedish folk hymns;

    Sammanfattning : This project explores the 75 unpublished choral pieces from a collection of 150 mixed choir canons written by Cyrillus Kreek. A closer artistic look is being taken at three selected pieces – “Kas sureb nii mu kõige armsam elu?”, “Den signade dag, som vi nu här se” and “Oh Jeesus, sinu valu”. LÄS MER