Sökning: "avancerad cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden avancerad cancer.

 1. 1. Närståendes upplevelser av delaktighet och dess betydelse. - En intervjustudie med närstående till patienter med cancersjukdom under palliativ vård och behandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Taivaloja; Marie Svensson; [2023-04-27]
  Nyckelord :Närstående; delaktighet; palliativ vård och behandling; kommunikation; personcentrerad vård; avancerad cancer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En cancerdiagnos förändrar livet både för den som drabbas och för personer som står dem nära. Närstående har en betydelsefull roll för patientens välbefinnande och det är av största vikt att de involveras och tillåts vara delaktiga i palliativ vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av självbestämmande - vid avancerad cancersjukdom i den tidiga fasen av palliativ vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Annelie Dagobert; Rebecka Simonsson; [2023-03-30]
  Nyckelord :självbestämmande; palliativ vård; avancerad cancersjukdom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med avancerad cancersjukdom har allt längre överlevnad till följd av utvecklade onkologiska behandlingsalternativ. Detta medför allt längre period som patienten lever med en livshotande diagnos och de biverkningar och existentiella behov som följer på behandling som inte syftar till att bota. LÄS MER

 3. 3. När döden väntar runt hörnet : Att leva med avancerad cancer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Elise Brynjestål; Karolin Eriksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att leva med avancerad huvud- och halscancer : En kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Daniella Maglica; Linda Lovened; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Huvud- och halscancer; Lidande; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård avser att förbättra livskvaliteten för personer med svår sjukdom och deras närstående, genom att förebygga och lindra lidande. Total smärta avser smärtans olika uttryck: psykisk, fysisk, existentiell och social smärta. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att leva med avancerad huvud- och halscancer : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniella Maglica; Linda Lovened; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Huvud- och halscancer; Lidande; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård avser att förbättra livskvaliteten för personer med svår sjukdom och deras närstående, genom att förebygga och lindra lidande. Total smärta avser smärtans olika uttryck: psykisk, fysisk, existentiell och social smärta. LÄS MER