Sökning: "avancerad specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden avancerad specialistsjuksköterska.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diabetes inom kommunal hälso- och sjukvård under jourtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Alexandra Kjellsson; Karin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Diabetes; Municipal health care; Nurse’s experiences; Responsibility; Security; Ansvar; Diabetes; Kommunal hälso- och sjukvård; Sjuksköterskas erfarenheter; Trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos den äldre befolkningen vilket ställer krav på ökad kunskap och kompetens hos sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvården. Det finns sparsamt med forskning som belyser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diabetes inom kommunal hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska : Perspektiv på kompetensutveckling hos specialistsjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Green; [2019]
  Nyckelord :Avacnerad klinisk specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77, presenterades hösten 2018. LÄS MER

 4. 4. "Att höra men inte se" : Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Farfa Samuelsson; Ulrica Stode; [2019]
  Nyckelord :Community health centers; experiences; nurse; telephone counseling; telephone nursing; telephone triage; Sjuksköterska; specialistsjuksköterska; telefonrådgivning; triagering; upplevelse; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdcentralernas telefonrådgivning har under de senaste 50 åren växt fram som ett svar på utvecklingen i samhället och hälso- och sjukvården. Specialistsjuksköterskornas telefonrådgivning ställer höga krav på kompetens och bred kunskap. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av specialistutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; Avancerad specialistsjuksköterska; Akutsjukvård; Kompetens;

  Sammanfattning : Specialistutbildningen inom akutsjukvård grundades i ett led för att möta det ökande behovet av vidareutbildade sjuksköterskor som finns inom akutsjukvården idag. Den omvårdnad som bedrivs inom akutsjukvård är uppbyggd på att sjuksköterskan ska bedriva vård självständigt i den utsträckning att det krävs en specialistutbildning. LÄS MER