Sökning: "avbryter utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden avbryter utbildning.

 1. 1. Låt mig tala färdigt : filmdialog då och nu

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tilltal; samtal; turtagning; pronomen; artighet; film; dialog; språkförändring över tid; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. LÄS MER

 2. 2. Kan förebyggande omvårdnadsåtgärder minska sömnbrist för IVA patient?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tereza Jelovac; [2017]
  Nyckelord :sömnbrist; sömnstörningar; förebyggande omvårdnadsåtgärder; IVA;

  Sammanfattning : Sömnbrist för en patient på IVA är ett problem som kan ge både fysiska och psykiska symtom som oro, ångest, aggressivitet, hallucinationer, nedstämdhet och dessa tillstånd ger ofta en längre vårdtid för IVA-patienten bland annat. Miljön på IVA är intensiv med höga larmljud på diverse teknisk utrustning som är nödvändig för patienternas vård på sal och en rad olika aktiviteter som stör och avbryter patientens sömn dygnet runt. LÄS MER

 3. 3. Muntlig överrapportering av patienter från ambulans till akutmottagning : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Vestberg; Lina Olovsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan ambulans till akutmottagning sker ett flertal gånger under ett arbetspass och är till grund för att ett säkert patientomhändertagande ska kunna ske. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter som anländer med ambulans till akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. En studie kring avbrott på vård och omsorgsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Charlotte Olsson; [2016]
  Nyckelord :motivation; social-cultural perspectives; terminated studies; education for adults; motivation; sociokulturellt; avbryter; fullföljda studier; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad det är som gör att vissa fullföljer sin utbildning och varför andra avbryter studierna på vård och omsorgsprogrammet på Komvux. Av vilken anledning fullföljer inte eleverna sina studier? Vad kan påverka studierna? Studien är kvalitativ och utgår från intervjuer med elever på vård och omsorgsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Steget vidare - En studie om ungdomars framtidssyn utifrån ett lokalt projekt för att motverka studieavbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Nordström; Simon Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Steget vidare; Ungdomar; Gymnasieskolan; Careership; Avhopp; Avbrott;

  Sammanfattning : Enligt mätningar (2012) fullföljer ca 25 % av Sveriges ungdomar i gymnasieskolan inte sina studier. Samtidigt ökar kraven på utbildning för att få arbete och undvika utanförskap. Tidigare forskning visar på att det saknas strategier och åtgärdsprogram för elever som avbryter skolan eller har hög frånvaro en längre tid. LÄS MER