Sökning: "avdrag för sponsring"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden avdrag för sponsring.

 1. 1. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 2. 2. Gratis är gott... eller beskattningsbart? - En analys av balans i beskattning av influencers inkomster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; reciprocitet; beskattningsbar; inkomst; avdragsrätt; sponsring; influencer; gåva; gåvoavsikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att influencers tilldelas olika slags gåvor och varuprover som ett led i marknadsföringsformen influencer marketing är en ny företeelse. Skatteverket kommer att genomföra en granskning av influencers inkomster för inkomståret 2018. Influencers kan erhålla gåvor och varuprover med eller utan krav på motprestation. LÄS MER

 3. 3. Skattemässiga avdrag för klimatkompensation, trädplantering - En avdragsgill kostnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Wikström; [2019]
  Nyckelord :Avdragsrätt; skatterätt; klimatkompensation; sponsring; CSR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Klimatkompensationer : aldrig avdragsgilla?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Brandstedt; [2017]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatkompensationer; avdragsgill; avdragsgilla; HFD 2014 ref. 62;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för bolag regleras främst i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. I denna paragraf stadgas det att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Det finns dock regler som inskränker denna avdragsrätt även fast utgifterna uppfyller kravet på att vara kommersiellt motiverade. LÄS MER

 5. 5. Donation eller reklam? - Avdragsrätten för sponsring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Wahlgren; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att redogöra för avdragsrätten gällande utgifter för sponsring, hur rättstillämpningen fungerar i praktiken och om det finns några problem mot bakgrund av rättsläget. Ett företag får göra avdrag för utgifter som används för att förvärva eller bibehålla inkomster. LÄS MER