Sökning: "avdrag i tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden avdrag i tjänst.

 1. 1. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 2. 2. Gratis är gott... eller beskattningsbart? - En analys av balans i beskattning av influencers inkomster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; reciprocitet; beskattningsbar; inkomst; avdragsrätt; sponsring; influencer; gåva; gåvoavsikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att influencers tilldelas olika slags gåvor och varuprover som ett led i marknadsföringsformen influencer marketing är en ny företeelse. Skatteverket kommer att genomföra en granskning av influencers inkomster för inkomståret 2018. Influencers kan erhålla gåvor och varuprover med eller utan krav på motprestation. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga aspekter av arbetstagarens privata elanvändning på arbetsplatsen : Mot bakgrund av ett ökat antal elfordon

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofie Sten; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadestånd; egendom; el; principalansvar; arbetstagare; arbetsgivare; elbil; elfordon; elcykel; elanvändnig; otillåten el; olovlig energiavdelning; olovligt brukande;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el, inte minst när vi väljer att färdas med elbil eller elcykel. El kan med hänsyn till sina säregna egenskaper inte utan vidare kategoriseras som fast eller lös egendom. LÄS MER

 4. 4. En ovärderlig tjänst? : Legitimiteten för privata städköp efter sju år med RUT-avdraget

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Hussénius; [2014]
  Nyckelord :RUT-avdrag; legitimitet; hushållsnära tjänster; städarbete; économie des conventions; pigdebatt;

  Sammanfattning : I Sverige har hushållsnära tjänster varit föremål för intensiva mediediskussioner. På nittiotalet rasade den s.k. ”pigdebatten” och inför valet 2006 väckte förslaget om ett nytt skatteavdrag starka reaktioner. LÄS MER

 5. 5. Skatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Furusköld; Pontus Grunér; [2013]
  Nyckelord :ekonomi; skog; beskattning; skatteplanering; fastighetspris; räntefördelning; rationaliseringsförvärv;

  Sammanfattning : Prisstegringen på skog har under de senaste åren varit anmärkningsvärt hög. Samtidigt är det svenska systemet för beskattning av skogsintäkter mycket komplext och invecklat. Systemet medger att skogsägaren kan göra olika avdrag för att sänka sin skatt och därmed erhålla en högre lönsamhet. LÄS MER