Sökning: "avdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet avdrag.

 1. 1. Gränsdragningsproblematiken mellan sponsring och gåva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Winblad; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsring är ett sätt för företag att marknadsföra sig, öka sin försäljning och förbättra sin allmänna goodwill. Ett aktiebolags sponsringsutgifter bedöms mot den generella regeln för avdragsrätt i 16:1 IL. Föreligger ett tydligt samband mellan en kostnad och en inkomst så beviljas avdrag regelmässigt. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk dimensionering av KL-trä – Jämförelse av nuvarande Eurokod 5 och kommande version

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emil Karlsson; Gelan Hama Jan; [2023]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; fire safety; firedesign; Eurocode; KL-trä; korslimmat trä; brandsäkerhet; branddimensionering; Eurokod;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn är en bidragande faktor till växande koldioxidutsläpp och det krävs därför klimatbaserade innovationer för att arbeta mot ett hållbart och långsiktigt samhälle. På senare år har råvaran trä använts i form av KL-trä som konstruktionsmaterial i allt fler och större byggnader. LÄS MER

 3. 3. Förvärv av spelare från utlandet : En analys om hur spelarövergångar från utlandet behandlas mervärdesskatterättsligt om det är en ideell förening eller ett idrottsAB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Wilma Näslund; Signe Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fotbollsföreningar samt idrottsaktiebolag förvärvar fotbollsspelare från utlandet för att bygga upp och förbättra laget med professionella spelare. Detta har ansetts utgöra en del av föreningars naturliga inslag för att vidareutveckla och förbättra lagidrotten. LÄS MER

 4. 4. Inför rätta : En studie om rätt till avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Ebba Lindholm; Jenny Pohl; [2023]
  Nyckelord :Investeringsbedrägeri; kapitalförlust;

  Sammanfattning : Bedrägerier har funnits i olika former i århundraden. Den moderna formen av investeringsbedrägerier utvecklades på 1920-talet och har sedan dess spridits över hela världen. Det har utvecklats från enkla pyramidspel till avancerade arrangemang där den tekniska utvecklingen bidragit till ökad sofistikerade bedrägerier. LÄS MER

 5. 5. Skyfall i Sala : En skyfallskartering i HEC-RAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Jacob Källbom; [2023]
  Nyckelord :Cloudburst; surface runoff; HEC-RAS; infiltration; SCS curve number; Skyfall; skyfallskartering; 2D-hydraulisk modellering; HEC-RAS; infiltration; SCS curve number;

  Sammanfattning : När klimatet i Sverige blir varmare ökar både förekomsten och omfattningen av intensiva skyfall. Dessa kan leda till stora konsekvenser lokalt för drabbade samhällen. Omfattande översvämningar, skadade fastigheter, erosionsskador och hindrad framkomlighet är några av de potentiella följderna. LÄS MER