Sökning: "avdragsförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet avdragsförbud.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Vilket pris har klimatet? – En undersökning av skattemässig behandling av utgifter hänförliga till klimatkompensation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; klimatkompensation; avdragsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how limited liability companies’ expenses related to carbon offset are treated in the event of income taxation. To accomplish this purpose a legal dogmatic method has been applied. LÄS MER

 3. 3. Hybrida missmatchningar i Sverige och EU - Hur klassificeringen av finansiella instrument påverkar beskattning av gränsöverskridande transaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; Hybrida missmatchningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalized society border-crossing transactions increase in numbers, which also increases the opportunity for tax arbitrage. A common way to exploit differences in regulations and conduct advance tax planning through, is the use of hybrid financial instruments. This essay aims to account for these instruments and how they are regulated. LÄS MER

 4. 4. Ett avdragsförbud för ränteutgifter i gränsöverskridande transaktioner : – En uppsats om implementeringen av åtgärdspunkt 2 från BEPS i svensk lagstiftning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Persson Elsa; [2018]
  Nyckelord :Hybrida missmatchningar; internationell skatterätt; BEPS;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad hybrida missmatchningar är och hur dessa används av företag för att skatteplanera. År 2013 fick OECD ett uppdrag av G20-länderna som syftade till att motverka internationell skatteflykt. Arbetet går under namnet BEPS. LÄS MER

 5. 5. EN SVENSK VARIANT AV BEPS-PROJEKTETS ÅTGÄRD 4 : En komparativ studie av hur OECD:s föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglering bör utformas i Sverige utifrån artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014samt tyska och finska begränsningsreglerför ränteavdrag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Josefin Ahlgren; [2016]
  Nyckelord :EBITDA; BEPS; åtgärdsplan 4; ränteavdrag;

  Sammanfattning : Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 stod det klart att det var godtagbart för koncerner att skatteplanera med hjälp av rätten till avdrag för lånekostnader som föreskrivs i inkomstskattelagens (1999:1229, IL) 16 kap. 1 §. LÄS MER