Sökning: "avenue"

Visar resultat 11 - 15 av 78 uppsatser innehållade ordet avenue.

 1. 11. Deep Text Mining of Instagram Data Without Strong Supervision

  Master-uppsats, KTH/Programvaruteknik och datorsystem, SCS

  Författare :Kim Hammar; [2018]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Machine Learning; Språkteknologi; Informationsextraktion; Maskinlärning;

  Sammanfattning : With the advent of social media, our online feeds increasingly consist of short, informal, and unstructured text. This data can be analyzed for the purpose of improving user recommendations and detecting trends. LÄS MER

 2. 12. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 3. 13. What Do The Best Strategic Thinkers Do? A Case Study of Cognitive Elements in Strategic Thinking Among Managers at E.ON

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jaqueline Hinz; Anna Suokas; [2018]
  Nyckelord :Management; Strategic Thinking; Cognitive Process Profile CPP Assessment; 15 Core Concepts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Strategic thinking is a popular topic in management journals, and many researchers have highlighted the importance of strategic thinking in managerial contexts. Still, there is a lack of consensus in the extant literature about what strategic thinking is, how it can be measured, and what are the cognitive elements that shape it. LÄS MER

 4. 14. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 5. 15. Delving into the digital : A marketing investigation into determinants of app usage intention 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Hellberg-Zarders; Cécile Menard; [2018]
  Nyckelord :intention; attitude; intention to use; determinants; free apps; mobile apps; consumer behavior;

  Sammanfattning : Since the advent of the smartphone, mobile applications on these devices have increasingly gained in popularity and have become a staple in the everyday lives of people. This trend has resulted in the development of millions of applications, yet the majority of them are never downloaded or used for a variety of reasons. LÄS MER