Sökning: "avesta jernverk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden avesta jernverk.

 1. 1. MAS-sten som ett möjligt material för att minska föroreningarna från deponin i Karlslund : Undersökning av nya tillämpningsområden för slagg från stålindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Birgitta Bodén; [2013]
  Nyckelord :slag; EAF; AOD; reactive filters; leachate; sorption; slagg; EAF; AOD; reaktiva filter; lakvatten; sorption;

  Sammanfattning : Till följd av den hårda utbyggnaden av vårt samhälle åtgår en stor mängd naturresurser. Samtidigt som samhället utveckas sätts allt högre krav på att det ska hushållas med naturresurser, inte minst genom införandet av miljömålet en ”God bebyggd miljö”. LÄS MER

 2. 2. Ytinspektion av slabs med kamera : En investeringsbedömning på Avesta Jernverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Henrik Karlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avesta Jernverk tillverkar band och plåtar i rostfritt stål. Processen börjar med skrot som smälts och sedan gjuts till rätblocksformade ämnen, kallade slabs. Slabsen undersöks av operatörer efter defekter på ytan. Godkända slabs skickas vidare för valsning medan slabs med ytdefekter slipas för att få en bättre yta. LÄS MER

 3. 3. Förståelsen för OK>1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Ewa Kjellberg; [2010]
  Nyckelord :Lean Production; The Toyota Way; produktionsledning; motivation;

  Sammanfattning : In 2005, Outokumpu began to implement its system of continuous improvement, OK> 1, at Avesta Jernverk. OK> 1 has not generated sufficient results on plant KPI:s. LÄS MER

 4. 4. Simuleringsstudie av ett framtida materialflöde på Outokumpu i Avesta

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Johansson; Frida Ahlsén; [2008]
  Nyckelord :Simulering; stålverk; lean; logistik; produktionsstyrning; analys;

  Sammanfattning : Outokumpu håller på att investera fem miljarder kronor i verket i Avesta, investeringan ska vara klar år 2015. Investeringen innebär en förändring i företagets försörjningskedja. Detta innebär konsekvenser för flödet genom verket. LÄS MER