Sökning: "avföringsmönster"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet avföringsmönster.

  1. 1. Pilotstudie om spädbarns skrik, sömn, matvanor och avföringsmönster i Thailand

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Therese Adler; Anna Von Essen; [2014]
    Nyckelord :Spädbarns skrikande; matning; sömn; avföringsmönster; Thailand; dagbok.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Skrikande är en av den vanligaste orsaken till att spädbarnsföräldrar söker hjälp i sjukvården. Få studier mäter spädbarnsskrik i icke-västerländska länder, såsom Thailand. Studiens syfte var att belysa friska spädbarns skrik, sömn, matvanor och avföringsmönster i Thailand. LÄS MER