Sökning: "avfall Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden avfall Göteborg.

 1. 1. Potential till energiutvinning från deponigas på Tagenedeponin norr om Göteborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Deponigas; Diffusa Utsläpp; Energiutvinning; Avfallshantering; Nedbrytningsmodellering; Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When organic material is deposited at a landfill it is decomposed over time by microorganisms to form a gas mixture consisting of mainly methane, carbon dioxide and nitrogen called landfill gas. To limit the environmental impact from this gas there is a requirement in Sweden today that all landfills which have accepted or are accepting organic material to be equipped with a gas collection system and at least a flare to combust the methane. LÄS MER

 2. 2. Performance monitoring of systems for airpuricationAuthor:Anders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anders Gustafson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wastewater treatment plants (WWTP) are often the cause of malodor. The compounds which are the main causes of the odor is hydrogen sulfide (H2S), ammonia(NH3), mercaptans (RSH) and volatile organic compounds (V OC) [1]. The odorous air can be analyzed to determine the concentration of the odorants. LÄS MER

 3. 3. Saving the world - One truck at a time : A case study at Volvo Trucks on reducing the packaging waste through circular economy

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Orrefalk; Charlotta Nedström; [2018]
  Nyckelord :Circular economy; Reversible logistics; Sustainable packaging; Waste management; Cirkulär ekonomi; Reversibel logistik; Hållbara förpackningar; Avfallshantering;

  Sammanfattning : The production and consumption of today generates huge amounts of waste, and due to the increasing living standards the amount will continue to increase. The waste leads to large environmental impacts due to pollution and emissions of greenhouse gases, as well as the depletion of raw materials. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot hållbara urbana transporter - Renovas möjlighet att använda Göteborgs kanaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Robért; Casper Wallin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana godstransporter; urbana vattenvägar; avfallshantering; omställning av transportsystem;

  Sammanfattning : Denna uppsats lägger sin grund i en ökande urbanisering. Som resultat av denna urbanisering har en ökning av de urbana godstransporterna skett, det medför negativa effekter för både företag och samhälle. En omställning till andra transportslag än vägtransporter ger en teoretisk minskning av dessa konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Fungerar viktbaserad avfallstaxa som styrmedel för att minska mängden hushållsavfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Holmström; David Relan; [2015-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att minska avfallsmängderna och öka källsorteringen har flera länder samt kommuner i Sverige valt att övergå från volymbaserad avfallstaxa till viktbaserad avfallstaxa. Göteborgs stad har successivt infört vikttaxa under åren 2010-2013. LÄS MER