Sökning: "avfall"

Visar resultat 1 - 5 av 1048 uppsatser innehållade ordet avfall.

 1. 1. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Gobl; [2022]
  Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse Av Brännbart Avfall Mellan Två Byggprojekt På Ncc : En fallstudie om hantering av brännbart avfall och dess kostnader samt miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amin Adel; Armin Roshan; [2022]
  Nyckelord :brännbart material; brännbart avfall; källsortering; fraktioner; sortering; avfallskyltar; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : Idag behöver världen minska utvinningen av jordens resurser på global nivå. FN och världens länder möttes 2015 för att ta fram Agenda 2030, en agenda som bidrar till hållbar utveckling. Med hjälp av Agenda 2030 ska världens länder uppnå ett mål som bidrar till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Optimering Överhettarångsotning : Förstudie på Mälarenergi Block 6 för Heat managements systemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Luukas; [2022]
  Nyckelord :Optimized steam sootblowing; superheaters; fouling; boiler efficiency; Waste fueled boiler; Overlapping sooting sequence; sotoptimering; ångsotning; överhettare; slaggning; överlappande sotblåsning; avfallspanna; pannverkningsgrad;

  Sammanfattning : The EU waste hierarchy includes energy recovery facilities where waste is used as fuel in combined heat- and powerplants. When waste is incinerated can the thermal energy be used in for example, district heating networks and or electricity generation. LÄS MER

 4. 4. Optimering av avfallstransporter inom gruvnäringen : Ett arbete med fokus på flödessimulering och anläggningslokalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tova Hjärtberg; [2022]
  Nyckelord :Facility location problem; flow; discrete-event simulation; mining; optimization; transportation; waste; Anläggningslokaliseringsproblem; avfall; diskret händelsesimulering; flöde; gruvindustri; optimering; transporter;

  Sammanfattning : LKAB hanterar en av världens största malmkroppar vid en underjordsgruva i Kiruna. I samband med deras gruvbrytning uppstår stora mängder avfall som måste hanteras korrekt. De avfallsanläggningar som finns på området har idag platsbrist, därför finns incitament att bygga nya anläggningar. LÄS MER

 5. 5. Greening peptide chemistry by using NBP as solvent for SPPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Andrea Ölander; [2022]
  Nyckelord :SPPS; Green chemistry; Peptide Synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The preferred method for synthesising therapeutic peptides today is by Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS). SPPS is a wasteful process, where the main component of the waste is hazardous solvents, i.e., N,N-dimethylformamide (DMF), N-methylpyrrolidone (NMP) or dichloromethane (DCM). LÄS MER