Sökning: "avfallsentreprenör"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avfallsentreprenör.

 1. 1. Cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Viberg; [2019]
  Nyckelord :Hållbart byggande; återvinning; byggavfall; cirkularitet; byggproduktion;

  Sammanfattning : År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. LÄS MER

 2. 2. Avfallshantering i kommersiellafastigheter : En utredning av utvecklingsmöjligheterna för avfallshanteringen i köpcentrum

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :William Smedberg Svensk; Karl-Johan Zinn; [2017]
  Nyckelord :Mall; waste contractor; shrink film; sorting; fractions; incentives; Köpcentrum; avfallsentreprenör; sortering; fraktioner;

  Sammanfattning :   AMF Fastigheter is shortly for the procurement of a waste contractor for all of its commercial properties. The investigation will identify the problem of how the waste is handled in shopping centers and inform AMF Fastigheter about how this can be improved. LÄS MER

 3. 3. How to communicate environmental efforts for value creation : a case study from a Swedish waste contractor in a B2B setting

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Corporate identity; CSR; ; Environmental communication; image differentiation;

  Sammanfattning : Stakeholders’ pressure and expectations regarding environmental responsibility have forced companies’ to work with Corporate Social Responsibility (CSR) as an integrated part of their business strategy. Environmental responsibility is therefore valued higher than ever before and must be effectively communicated towards stakeholders’. LÄS MER